Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Eerste paal de grond in

Op 12 maart 2018 is de eerste paal van het zonnepark 't Zandt de grond in geslagen.


Uitvoerder Wiard Jongsma trilt de eerst paal de grond in.

 Zo wordt nu ook echt zichtbaar waar Energiecoöperatie Zonnedorpen zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet. Zonnestroom Nederland slaat op het perceel achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt ruim 1200 palen de grond in om daarop ruim 1500 zonnepanelen te plaatsen.

De bouw vordert

Dit is geen wijngaard, maar het Zandtster zonnepark in aanbouw.

Huurcontract grond zonnepark getekend

Op 19 februari 2018 is het huurcontract voor de grond onder het zonnepark bij notaris Huitsing gepasseerd.

Frida en Erwin Drenth, Patrick Caspers, Jan Kooistra en notaris Huitsing

Frida en Erwin Drenth, Patrick Caspers, Jan Kooistra en notaris Huitsing.

Met dank aan Erwin en Frida Drenth voor hun geduld en vertrouwen

't Zandt, 21-2-2018

Zonnedorpen op versterkingsavond 't Zandt

Op uitnodiging van de gemeente Loppersum was Zonnedorpen met een stand aanwezig op een avond over de versterkingsoperatie in 't Zandt. De "artist impression" van het veld was in groot formaat te zien en we hebben veel positieve reacties van de bezoekers gehoord. De hele avond is er veel aanloop geweest.


Zonnedorpen heeft opdracht bouw verstrekt

Woensdag 24 januari 2018 is in dorpshuis ’t Zandt de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van Zonnepark ’t Zandt. Voorzitter van Energiecoöperatie Zonnedorpen, Patrick Caspers, en Roel Lok, mede-eigenaar van Zonnestroom Nederland zetten met hun handtekeningen de eerste concrete stap richting de realisatie van Zonnepark ’t Zandt. ‘Wie doun!’ zegt Patrick Caspers.

Een historische stap voor Energiecoöperatie Zonnedorpen. “We gaan van planvorming naar uitvoering. Het aftellen is begonnPatrick Caspers (links) en Roel Lok schudden de hand voor een foto-impressie van Zonnepark ’t Zandt. (foto: BrugVrouw)en,” vertelt Patrick Caspers. “Met het zetten van deze handtekeningen is de opdracht tot de bouw van Zonnepark ’t Zandt gegeven. We hebben voor Zonnestroom Nederland gekozen omdat zij naast veel kennis en ingangen in de markt voor zonne-energie voor ons dé realisatiepartner zijn die alles doet: advies, bestellen van materialen, planning en organisatie en de complete bouw van het park. En dat is voor ons als bestuur van Zonnedorpen wel heel prettig.”

Het zetten van de handtekening betekent voor Zonnestroom Nederland dat ze van adviseur veranderen in bouwer. “Van globale planning en advies gaan we nu naar werkvoorbereiding, organisatie, detailplanning en het daadwerkelijke bouwen,” licht Roel Lok toe. “Het bijzondere aan dit initiatief – en we hebben al met heel veel initiatiefnemers van diverse projecten gesproken- is dat hier een zeer laagdrempelig zonnepark wordt gerealiseerd. Er is geen investering nodig, iedereen kan eraan meedoen. Daarnaast is het in mijn ogen een voorbeeldproject qua doorloopsnelheid en het feit dat we vanaf dag 1 echt als partners aan tafel zaten. Steeds is uitgestraald dat we het samen gaan doen. We gaan direct aan de slag".

Zonnedorpen bij fakkeltocht

Een aantal bestuursleden van de Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft meegelopen met de fakkeltocht door Groningen op 19 januari. Wij ondersteunen de eis dat de afwikkeling van de schade door de bevingen weer snel en onbureaucratisch ter hand worden genomen.

Verslag ALV 21 juni

Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 juni 2017 is online in te zien.

Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.