Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

De dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk liggen in Noord-Groningen, gemeente Loppersum. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een energie coöperatie op te richten. Onze omgeving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen we zelf ook een daad stellen, we maken onze eigen energie!

Wat willen we?

De energie coöperatie Zonnedorpen heeft twee doelen; het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen en het aanleggen van een gezamenlijk veld voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren.

Wilt u ook meefinancieren?

Dat kan, maar hoeft niet. Binnenkort staat hier een link waarop u via crowdfunding zelf mee kunt financieren in het zonnepark 't Zandt.

Hoe ver zijn we?

 Er is een contract gesloten voor pacht van een weiland (0,3 ha) voor zonnepanelen. Dit dekt de behoefte van ongeveer 80 huishoudens, een mooi aantal om mee te beginnen. Er is inmiddels opdracht verstrekt voor bouw, en door de gemeente Loppersum is een omgevingsvergunning verleend. De Bouw zal 2e week maart beginnen en de officiele opening is op 14 april.

Hoe kan ik meedoen?

De coöperatie is op 10 september 2015 opgericht. Iedereen kan lid worden, ook als je (nog) geen gebruik van de "eigen" energie maakt. lidmaatschapskosten zijn € 10,- per huishouding. Je mag maximaal 80% van jouw jaarverbruik van het veld af te nemen, met een maximum van 10.000 kWh.

Noordelijk Lokaal Duurzaam energie is de eigen energiemaatschappij. Zonnedorpen beveelt deze leverancier van harte aan, omdat de verrekening eenvoudiger wordt en omdat de dorpen per lid € 75,- per jaar overgemaakt krijgen. Indien je de huidige leverancier wilt houden dan kan dat natuurlijk ook