Zonnedorpen opslag van energie

Energie opwekken kan niet zonder na te denken over de opslag daarvan. De grote uitdaging is om de energievraag en het aanbod veel beter op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen hoe vraag en aanbod van elektriciteit over de dag verdeeld zijn. Als dat bekend is kan daarop geanticipeerd worden. Door een dynamisch contract met Energie VanOns af te sluiten kan elektriciteit op goedkope uren ingekocht worden en eventueel tijdens piekuren weer teruggeleverd worden. Zo heb je meer invloed op de energierekening.

 

Suwotec 120kWh zoutgelaccu