Nieuwsbrief 16


De Onderbouw staat

De onderconstructie voor de panelen staat inmiddels gemonteerd. Deze maand nog wordt de trafo geplaatst en wordt ook de elektriciteit aangesloten.

Waarom liggen de panelen er nog niet

Zonnedorpen heeft het grootste gedeelte van het benodigde geld bij elkaar. Het venijn zit hem echter altijd in de staart. De partner die voor ons de crowdfunding zou doen, bleek de door hem uitgesproken verwachtingen niet waar te maken. Na een lange tijd van contact zoeken via telefoon, mail en uiteindelijk aangetekend schrijven heeft het bestuur besloten de relatie met het bedrijf te verbreken. Dit betekend een flinke vertraging voor de realisatie van het park.

Opening zonnepark 't Zandt op 14 april

Freek de Jonge heeft de aftrap verricht van het zonnepark ’t Zandt. Op 14 april is er een mooi feest geweest in het dorpshuis ’t Zandt, dat zelfs de NOS journaals van 6, 8 en 10 uur gehaald heeft.

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

De huidige salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. Uitgangspunt is dat de gemiddelde terugverdientijd circa 7 jaar is. De nieuwe regeling geldt niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor andere hernieuwbare bronnen zoals windenergie. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Jaarlijks wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. Het blijft gunstiger om de zelf opgewekte stroom direct te verbruiken, omdat ook na 2020 over deze stroom geen energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) hoeft te worden betaald.

Wordt ook klant van Energie VanOns

Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) is onze eigen energiemaatschappij. Scherpe tarieven en uw dorpsvereniging wordt er ook nog beter van. 16 leden gingen u al voor.

Tot slot

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heeft u vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl.

.