nummer 24, februari 2020

secr. Noorderweg 4, 9912 TH Leermens

Advisering en inventarisering woningen duurzaamheidssubsidie Loppersum begonnen

Er is een begin gemaakt met het inventariseren en adviseren van maatregelen bij woningen die zijn aangemeld voor de regeling “aardgasvrij wonen” van de gemeente Loppersum.

Het is nog steeds mogelijk om woningen aan te melden. Kijk op regeling aardgasvrij wonen voor meer informatie over deze regeling. Zonnedorpen begeleidt 50 adressen om daar dan ook een Wubaro warmtepomp te kunnen plaatsen. Deze aanvragen zijn inmiddels ingediend en de eerste rapporten zijn al aan de inwoners beschikbaar gesteld.


Bouw fabriek Wubaro ligt op koers

De fabriek waar de Wubaro-gasloze CV ketels gemaakt gaan worden vestigt zich in Noord Drenthe. De bouwtekeningen zijn klaar en het is wachten op de vergunningen. Tijdelijk zal de productie eerst nog elders plaatsvinden. Zonnedorpen verwacht de eerste ketels begin maart geleverd te krijgen.

Test Wubaro ketel in Zwitserland

Wubaro is uitgeweken naar een groot certificeringsinstituut in Zwitserland omdat daar meetapparatuur aanwezig is om de pomp goed te testen. Door het hoge rendement is dat bij instellingen in Nederland niet mogelijk. Er is enige vertraging ontstaan omdat er nog een


aantal gegevens uit China aangeleverd moeten worden. In verband met het corona-virus zijn daar veel werknemers na chinees nieuwjaar nog niet aan het werk.

Bijeenkomst zodra de testgegevens bekend zijn

Zodra de testgegevens bekend zijn publiceren wij die op de website. Er worden dan bewonersbijeenkomsten georganiseerd om meer over het project “gasloze Zonnedorpen” te vertellen. Wij onderhandelen nog met een leverancier van thuisaccu’s. Zoals het nu lijkt is de terugverdientijd rond de vijf jaar. Als dat goed lijkt dan willen we deze ook gaan aanbieden.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl