Nieuwsbrief 25 februari 2020

Secretariaat: Noorderweg 4, 9912 TH Leermens – info@zonnedorpen.nl

Komst Wubaro gasvrije CV ketels vertraagd door Corona virus

Op dit moment hebben de buitenunits van de Wubaro ketel een geschatte vertraging qua levertijd van 8 tot 10 weken. Door het Corona virus zijn vele bedrijven die producten uit China betrekken getroffen en Wubaro is daar ook onderdeel van. De goederen worden op dit moment niet verscheept vanuit China vanwege het virus. We betreuren uiteraard de situatie en volgen het nauwlettend door geregeld contact te hebben met onze leverancier uit China, die veel last heeft van de situatie en ook kampen met onderbezetting, daar een deel van het personeel

niet in staat is om op het bedrijf te komen. Zo gauw de leveringen weer op gang komen, zullen we u op de hoogte brengen.

Voortgang scans duurzaam Loppersum
Mogelijkroept de uitkomst van het rapport dat uitgebracht is voor de duurzaamheidspremie en/of lening van de gemeente Loppersumvragen bij u op.Wij willen graagsamen met u kijken naar de uitkomst van uw scanom te kijken wat de mogelijkheden voor uw specifiekesituatie zijn.

Zonnedorpen doet met gemeente Loppersum een aanvraag PAW
Het ministerie van Binnenlandse zaken wil ervaring opdoen met gebieden waar geen aardgasmeer gebruikt wordt. Dit is het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit programma stelt geld beschikbaar om te experimenteren.De gemeente Loppersum doet de formele aanvraag en Zonnedorpen voert met behulp van een subsidieadviseur de aanvraag uit. Wij hopen met deze bijdrage iedereen onder gunstige voorwaarden in

staat te stellen de woning te verduurzamen en gasloos te gaan verwarmen.

Nieuwe postcoderoosregeling in de maak
Binnen de nieuwe Postcoderoosregeling (invoering in 2021) wordt onderscheid gemaakt tussen wind-en zonne-energie. Er komt een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen, een koppeling tussen het ledenaantal en het opgewekte vermogen. Dit alles meldt Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers, op basis van de onderhandelingen die momenteel bezig zijn over de nieuwe Postcoderoosregeling. Gezien de concept-energievisie van de gemeente Loppersum zou een “dorpswindmolen” dan voor ons een reële optie kunnen worden.

Energievisie Loppersum
De gemeente Loppersum wil in maart “Ruimte voor energie”, de energievisie voor het Eemsdeltagebied vaststellen. Deze nota wordt ook in Delfzijl en Appingedam gelijk vastgesteld. Ruimte voor energie gaat weer als basis dienen voor de RES (regionale energie strategie) voor de komende 10 jaar. Zonnedorpen heeft samen met andere energiecoöperaties hierop haar zienswijze bij de gemeente ingediend. De RES schetstscenario's voor 2030 (met als landelijke ambitie een reductie van 49% CO2 door duurzame opwek ten opzichte van 1990). De landelijke ambitie voor 2050 is een reductie van 95% CO2 en dat betekent dat er in Nederland na 2030 nog veel meer duurzame opwek nodig is.

Tot slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen.Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb jevragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag