Vertraging door Corona crisis langer dan verwacht.

De Corona crisis laat ook bij Zonnedorpen sporen achter. Was eerst het voornemen om in begin maart de eerste warmtepompen te gaan installeren, nu durven we geen datum meer te noemen. Ons streven is om vóór het volgende stookseizoen de eerste apparaten draaiend te hebben. Onderdelen komen uit China en Noord-Italië, en daar heeft het virus nogal wat heftiger dan bij ons toegeslagen. Wij houden je op de hoogte.


Aanvraag PAW

De gemeente Loppersum heeft, dit keer in nauwe samenwerking met Zonnedorpen, een tweede aanvraag gedaan voor het Programma Aardgasvrije Wijken.

Dit is een regeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarbij gemeentes plannen kunnen indienen om een wijk, dorp of cluster van dorpen (zoveel mogelijk) aardgasvrij te maken. De gemeentes krijgen dan geld van BiZa om dit te realiseren. De bedoeling is dat er zo een aantal projecten gaan ontstaan die als voorbeeld voor andere wijken en dorpen kunnen dienen.

Zonnedorpen heeft er bij de gemeente Loppersum op aangedrongen om “onze” dorpen daarvoor aan te melden. De gemeente Delfzijl heeft zelf een aanvraag gedaan voor de dorpen Krewerd en Godlinze.

In het ingediende plan wordt ervan uitgegaan dat alle gebouwen een aanbod krijgen om

  • een scan te krijgen van de mogelijkheden om gasvrij te worden
  • financiële hulp krijgen bij het realiseren van de plannen hiervoor.

Ook zullen er thuisaccu’s aangeboden worden voor stroomopslag, zodat het netwerk van Enexis niet verzwaard hoeft te worden.

Zonnepark Freek Sonneveld

Ons Zonneveld heeft gelukkig geen last van de Corona-perikelen. Als de zon schijnt dan wordt er stroom geleverd! De life-time opbrengst van het park is (stand eind april) bijna 443 MWh.
Algemene ledenvergadering

De corona-crisis maakt een reguliere ledenvergadering onmogelijk. Het bestuur heeft nog genoeg volmacht en er zijn direct geen uitspraken van de ledenvergadering nodig. Zodra het weer verantwoord is zal er een ledenvergadering uitgeschreven worden. Heb je vragen of opmerkingen? Neem telefonisch of per mail, contact op met één van de bestuursleden.


Zonnepark Oosterhorn

Zonnedorpen is als één van de energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta betrokken bij het zonnepark Oosterhorn. Dit betreft twee parken ten zuiden van Delfzijl in de buurt van Borgsweer. Deze parken zijn samen 30 ha. groot en zullen samen met Eneco, Wirsol (bouwer) en Groninger Seaports geëxploiteerd gaan worden. Samen met de andere coöperaties zal daar een constructie voor bedacht moeten worden om de belangen van de bewoners in het gebied te behartigen en de opbrengst van het park eerlijk te verdelen.

Zonnedorpen nu 2e coöperatie in aantal afnemers Energie VanOns in Groningen

Er zijn al 52 leden van Zonnedorpen die energie afnemen van onze eigen coöperatieve energiemaatschappij. Daarmee is Zonnedorpen de op één na (Grunneger Power) grootste afnemer van Energie VanOns. Wilt u ook elektriciteit voor 17 ct/kWh? Stap over!

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl