Afrekening Energie VanOns

Afnemers van ons veld hebben onlangs geld teruggestort gekregen door Energie VanOns. Dit kwam omdat bij de jaarafrekening uitgegaan was van de “normale” energieprijs, terwijl Zonnedorpen een afspraak gemaakt heeft om 17 ct per kWh in rekening te brengen. Voordat alle papieren in orde waren heeft iets langer geduurd, maar het is nu in ieder geval goed geregeld en het is meteen duidelijk dat afnemen via Zonnedorpen financieel voordelig is. De uitgekeerde bedragen variëren van enkele tientjes tot € 500,-. Dat is toch mooi meegenomen!

Zonnepark Freek Sonneveld

Ons Zonneveld heeft gelukkig geen last van de Corona-perikelen gehad. Als de zon schijnt dan wordt er stroom geleverd! De life-time opbrengst van het park is (stand half juli) 583 MWh. Dit ligt 10% boven de prognose. Daardoor is er nog ruimte voor een aantal nieuwe deelnemers.

Voortgang bij aardgasvrije Zonnedorpen

In het nieuws is gekomen dat er financiële fraude gepleegd zou zijn bij een bedrijf in innovatieve verwarmingssystemen. Wij hebben met dit bedrijf een ontwikkeling doorgemaakt. Wij zijn daarbij niet tot zaken gekomen. Wij zijn inmiddels met andere leveranciers van warmtesystemen in gesprek. De plannen van Zonnedorpen om de dorpen aardgasvrij te maken komen daardoor niet in gevaar.

De impact van een verantwoord aangelegd zonnepark op de omgeving

Onder deze nieuwsbrief staat een foto van ons Freek Sonneveld genomen vanaf de Terhornse weg (vanuit het zuiden dus). Wij zijn er trots op dat het park onzichtbaar is.

Algemene ledenvergadering

De corona-crisis maakt een reguliere ledenvergadering nog steeds niet verantwoord. Daarom hierbij een oproep naar de leden om contact op te nemen met één van de bestuursleden als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt. Het bestuur gaat intussen verder met ontwikkelen van duurzame projecten.

Gemeenten en provincies willen uitzonderingspositie in SDE++ voor lokale kleinschalige zonneparken

Meer kansen nodig voor kleinschalige projecten'

Gemeenten en provincies willen voor wind- en zonne-energieprojecten met aantoonbaar veel lokaal draagvlak een uitzonderingspositie in de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). De Nederlandse gemeenten en provincies doen deze oproep in de position paper voor de Tweede Kamer

van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De gemeenten en provincies stellen verder tevreden te zijn met het geven van voorrang aan zon op dak boven zon op veld. (bron Solar Magazine)

Gemeentes Eemsdelta hebben energievisie vastgesteld

Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben een identieke visie op de inpassing van zon- en windenergie in het landschap vastgesteld. Daarin staat onder andere dat er geen plaats is voor grote zonnevelden (> 12 ha). Een plan voor een (deels coöperatief) zonnepark van 55 ha. bij Garreweer is daarmee definitief van tafel geveegd. Als energiecoöperatie zullen we ons aan de contouren van deze nieuwe plannen moeten gaan houden.

Zonnepark Oosterhorn

Zonnedorpen is betrokken bij het zonnepark Oosterhorn bij Borgsweer. Samen met de andere energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta wordt een samenwerkingsverband opgericht die het 25% eigendom gaan beheren. De opbrengst van “ons deel” zal ten goede komen aan de bewoners in de omgeving en natuurlijk ook aan onze leden.

Ondernemers die coronasteun krijgen moeten dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen

Het kabinet moet een koppeling aanbrengen tussen het verstrekken van coronasteungeld aan ondernemers en het door diezelfde bedrijven beschikbaar stellen van hun daken voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan het kabinet.

Transitie

Met zijn advies ‘Groen uit de crisis’ gaat de raad in op een belangrijk aspect van de te maken keuzen na de coronacrisis: de samenloop van het economisch herstelbeleid en de transitie naar een duurzame samenleving. Daarbij staat één vraag centraal: Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen? (bron Solar Magazine)

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl