Nieuwjaarwens

Het bestuur van energiecoöperatie Zonnedorpen wenst u allen een goed en gezond 2021.

Door de corona pandemie is er heel veel vertraging opgetreden, ook bij het informeren via de nieuwsbrief van onze leden. Wel is in december huis-aan-huis een kaart verspreid met de belangrijkste informatie over Zonnedorpen. Wij zijn verheugd dat mede door deze actie ons ledenaantal gestegen is naar meer dan 110. Dit betekend dat haast 10% van de bewoners van onze 6 dorpen lid is van de coöperatie en daar zijn we best trots op!

55 van onze leden nemen ook al stroom af van ons veld.

Zonnepark Freek Sonneveld

Ons Zonneveld heeft gelukkig geen last van de Corona-perikelen gehad. Als de zon schijnt dan wordt er stroom geleverd! De life-time opbrengst van het park is (stand 1 januari) 718 MWh. Dit ligt 10% boven de prognose. Daardoor is er nog ruimte voor een aantal nieuwe deelnemers.

Algemene ledenvergadering

De corona-crisis maakt een reguliere ledenvergadering nog steeds niet verantwoord en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn gaat wijzigen. Daarom is besloten om een digitale algemene ledenvergadering uit te schrijven op 24 maart ‘21 om 20:00 uur. Uitnodigingen om bij de vergadering in te loggen worden op tijd verstuurd.

Programma aardgasvrije wijken

Zonnedorpen heeft in samenwerking met de gemeente Loppersum vorig jaar een plan gemaakt voor hulp aan bewoners om huizen aardgasvrij te maken. Met de financiering die gevraagd is bij het min.

Van Economische Zaken kan Zonnedorpen een systeem opzetten om goed advies te geven en kan ook een financiële bijdrage bij de kosten gedaan worden. De eerste aanvraag is afgewezen maar er is een herkansing waar we goede kansen maken. Inmiddels hebben we contact gezocht met de Hanzehogeschool om kennis en inzet van studenten te gaan gebruiken bij dit project. Zodra de toezegging definitief is dan leest u dit in een nieuwsbrief en zullen de gesprekken op keukentafelniveau met de bewoners beginnen. Zonnedorpen zoekt ook naar technisch inhoudelijke oplossingen, waarbij ieder gebouw bijzonder is en waarbij gekeken word of qua investering niet de hoofdprijs wordt betaald.

Marjan Minnesma

In het kader van aardgasvrij maken heeft er een gesprek plaatsgevonden met Marjan Minnesma van Urgenda. Urgenda heeft in Zaandam een bedrijf opgericht dat in Noord Holland eigenaren adviseert bij het gasloos maken van woningen. Zonnedorpen is er op bezoek geweest en heeft ook drie gasloos gemaakte woningen daar bezocht. Hun aanpak kunnen we niet 1 op 1 overnemen maar heeft ons wel laten zien welke mogelijkheden er zijn.

Bestuur Zonnedorpen uitgebreid met adviseur

Sinds een half jaar schuift Els Zijlstra aan bij de bestuursvergaderingen. Els is lid van Greenpower Delfzijl en wil bij ons kijken hoe Zonnedorpen zaken aanpakt.

Energiebelasting wijzigt

De belasting op gas wordt in 2021 hoger. Die op stroom blijft nagenoeg gelijk. Ieder huishouden krijgt een korting op de energiebelasting. De zogeheten 'vermindering energiebelasting'. Dat is een vast bedrag per jaar en stijgt in 2021 met € 31 naar € 559. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op je energierekening.


belastingen eerste belastingschijf
inc BTW

2020

2021

Energiebelasting gas per m3

€ 0,40301

€ 0,42180

Opslag Duurzame energie gas per m3

€ 0,09378

€ 0,10297

Energiebelasting stroom per kWh

€ 0,11822

€ 0,11408

Opslag Duurzame energie stroom per kWh

€ 0,03303

€ 0,03630    

Vermindering energiebelasting teruggave

per jaar

€ -527,17

€ -558,56

Eemsdelta Energiek

De 7 energiecoöperaties in Eemsdelta werken samen om grote projecten gezamenlijk aan te pakken. Ook willen we voorkomen dat de energiecoöperaties door gemeente en projectontwikkelaars tegen elkaar uitgespeelt gaan worden. Op dit moment wordt met verschillende partners gewerkt aan zonneparken in Spijk, Geefsweer en bij Borgsweer.

Ondernemers die coronasteun krijgen moeten dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen

Het kabinet moet een koppeling aanbrengen tussen het verstrekken van coronasteungeld aan ondernemers en het door diezelfde bedrijven beschikbaar stellen van hun daken voor het plaatsen van

zonnepanelen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan het kabinet. Met zijn advies ‘Groen uit de crisis’ gaat de raad in op een belangrijk aspect van de te maken keuzen na de coronacrisis: de samenloop van het economisch herstelbeleid en de transitie naar een duurzame samenleving. Daarbij staat één vraag centraal: Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen? (bron Solar Magazine)
Zonnedorpen staat open om (met ondernemers) deze daken te helpen ontwikkelen.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl