nummer 29 februari 2021

secretariaat Noorderweg 4 9912TH Leermens info@zonnedorpen.nl


Zonnepanelen en OZB
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer toegezegd om zich in te gaan spannen om zonnepanelen op daken van woningen buiten de OZB te houden.
De minister heeft 2 wettelijke mogelijkheden laten onderzoeken. De eerste optie is het buiten de heffingsmaatstaf laten van verduurzamingsmaatregel(en). Hierdoor wordt de waarde van bijvoorbeeld zonnepanelen wel in de WOZ-waarde opgenomen, maar uitgezonderd voor de heffing van de OZB.
Een tweede optie is het aanpassen van de regelgeving waarin de grondslag voor de belasting is opgenomen. De WOZ-regelgeving zou dan veranderd moeten worden waarbij bepaalde verduurzamingsmaatregel(en) zoals zonnepanelen buiten de WOZ-waardering worden gelaten.


Zonnepark Freek Sonneveld
Op woensdag 10 februari heeft een filmploeg opnames gemaakt op het zonnepark. De film wordt gemaakt in opdracht van de RES (regionale Energie Strategie) om als voorbeeld te dienen hoe lokale projecten opgestart kunnen worden.
Het zonnepark Freek Sonneveld heeft tot nu toe 725 MWh aan het net geleverd. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe deelnemers.


Vertegenwoordiging Garsthuizen/Startenhuizen
Vanuit Garsthuizen/Startenhuizen is de vraag gekomen of en hoe de dorpen energieneutraal kunnen worden. Daarover is met twee vertegenwoordigers van het dorp een eerste gesprek gevoerd. Zonnedorpen wil daar natuurlijk graag aan

meewerken. Afgesproken is dat de dorpen een vaste plaats in het bestuur krijgen. Bij de eerstkomende ledenvergadering moet dit dan wel door de leden geaccordeerd worden. Tot die tijd zitten de twee vertegenwoordigers van Garsthuizen als adviseur aan de (video)bestuurstafel.

Algemene ledenvergadering

(herhaling) De corona-crisis maakt een reguliere ledenvergadering nog steeds niet verantwoord en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn gaat wijzigen. Daarom is besloten om een digitale algemene ledenvergadering uit te schrijven op 24 maart ‘21 om 20:00 uur. Stukken en uitnodigingen om bij de vergadering in te loggen worden op tijd verstuurd.


Programma aardgasvrije wijken (PAW)
Zonnedorpen is begonnen met het herschrijven van een aantal punten van de PAW. Wij hopen in Maart of april te horen dat we de plannen zoals ze zijn ingediend door kunnen zetten. Ondertussen voeren we wel al voorbereidende maatregelen uit. Als er plannen zijn voor verduurzamingsmaatregelen bij uw woning willen wij graag meedenken en kijken of we ook behulpzaam kunnen zijn.

Wordt ook energiecoach
De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier zijn samen met de Groninger Energiekoepel op zoek naar mensen die hun kennis over energiebesparing willen delen met mensen uit de buurt door vrijwillig energiecoach te worden. Energiecoaches voeren ongeveer

drie telefoon- of online gesprekken per week met huiseigenaren die zich opgeven voor een energieadviesgesprek. Om een gedegen advies te kunnen geven, volgen vrijwilligers een training. Twee bestuursleden van Zonnedorpen volgen nu deze cursus. Heb je ook interesse in deze vrijwillige functie of ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het ons weten.

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk uitgesteld,
De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel wordt verklaard. Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld. Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. De verkiezingsuitslag en de formatietijd


zullen uiteindelijk gaan bepalen of de afbouw van de salderingsregeling überhaupt wel per 1 januari 2023 kan starten. (bron: Solar Magazine)


Eemsdelta Energiek
De 7 energiecoöperaties in Eemsdelta werken samen om grote projecten gezamenlijk aan te pakken. Ook willen we voorkomen dat de energiecoöperaties door gemeente en projectontwikkelaars tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. Op dit moment wordt met verschillende partners gewerkt aan zonneparken in Spijk en Geefsweer. De energiecoöperaties Middelstroom en StEK (Middelstum en Stedum) hebben zelf een plan ingediend langs de Eemshavenweg. Deze plannen zijn inmiddels ingediend bij de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij verwachten rond 1 april te horen welke plannen verder ontwikkeld mogen worden. In de gezamenlijke energievisie van de drie oude gemeentes staat dat er ruimte is voor 3 zonneparken, verdeeld over het hele gebied. Er zijn totaal 11 plannen aangeleverd. Wij kunnen nu alleen maar afwachten.
Ook is Eemsdelta Energiek betrokken bij het zonnepark in wording bij Borgsweer (30 ha.). De coöperatieve ontwikkelaar Bronnen Van Ons vertegenwoordigt de energiecoöperaties bij de andere partners in dit project.

Tot Slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl