Nieuwsbrief 32 mei 2021

Brief NCG over bestuursakkoord

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft veel huiseigenaren in onze regio een brief gestuurd met de verwachting dat er voor eind 2022 de meeste huizen in ons gebied beoordeeld zullen zijn op de nieuwe veiligheidsnorm. In het bestuursakkoord van 6 november 2020 is afgesproken dat er een nieuwe subsidie komt van € 17.000,- als compensatie voor het lange wachten op de beoordeling. Vanaf 1 juli 2021 kan deze subsidie voor woningverbetering en isolatie aangevraagd worden.

Hulp van Zonnedorpen

Zonnedorpen wil helpen bij het maken van de meest effectieve besteding van dit geld. Ook is het mogelijk deze subsidie te stapelen met andere regelingen. Een aantal bestuursleden van Zonnedorpen heeft inmiddels een cursus als energiecoach gevolgd en samen met een professionele energieadviseur willen wij de bewoners in ons gebied graag helpen. Om dit project te financieren is een voorschot gevraagd aan de gemeente Eemsdelta op de toekenning van PAW II, waarin deze kosten ook opgenomen zijn. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@zonnedorpen.nl.

Verslag Garsthuizen/Startenhuizen van het gas af In Garsthuizen en Startenhuizen is op 14 april een video-bijeenkomst gehouden voor dorpsbewoners, waar de plannen uiteen gezet werden en waar ook vragen gesteld werden. Het aantal deelnemers was boven verwachting, er hadden zich 19 deelnemers gemeld. Omdat er ook nog wat anderen ingelogd waren en daarmee het aantal ruim 20 werd liet de techniek ons helaas wat in de steek waardoor sommigen niet in hebben kunnen loggen. Er werd door Jan de Vries aan de hand van een sheet uitgelegd welke stappen er mogelijk zijn om naar een energie-neutraal Garsthuizen-Startenhuizen te komen.

Willy Jansen (gemeente Eemsdelta) heeft nog verteld over de aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken II en welke mogelijkheden er ook voor de inwoners van Garsthuizen en Startenhuizen zijn. Ook heeft hij iets verteld over de regeling van de v.m. gemeente Loppersum om bij het isoleren van woningen waarbij de aardgasleiding komt te vervallen een haast gratis energierapport, subsidie en een renteloos krediet beschikbaar worden gesteld. (Uitvloeisel van PAW I) Diverse mensen hebben hiervoor inmiddels hun belangstelling laten blijken. Tijdens de avond werd ook gevraagd of er mensen belangstelling hadden om energiecoach te worden. Daar heeft één van de deelnemers inmiddels op gereageerd. Ook is er aangegeven dat bewoners lid kunnen worden van de energiecoöperatie Zonnedorpen en in Garsthuizen zou kunnen profiteren van de postcoderoosregeling rondom het zonnepark in ‘t Zandt met een korting op de elektriciteitsrekening. Daar zijn inmiddels ook al reacties op gekomen. Jan de Vries is voorlopig aanspreekpunt van Zonnedorpen in Garsthuizen-Startenhuizen.

Recycling zonnepanelen

Vorig jaar werden in Nederland 190.476 ton zonnepanelen in de handel gebracht, maar slechts 124 ton panelen aangeboden voor recycling. Nu voor de eerste generatie zonnepanelen het einde van de levensduur in zicht komt, zal dat aantal de komende jaren verder gaan stijgen. Bij het verwerken van zonnepanelen is het aluminium frame het simpelste gedeelte. Dat wordt losgekoppeld en kan gelijk verwerkt worden. De aansluitdoos oftewel junction box wordt zoals al het andere elektrische materiaal bij gespecialiseerde verwerkers gerecycled. Wat dan nog rest is het glas met daarop 100% verlijmd de zonnecellen en de achterplaat van kunststof of glas. In België worden deze platen bij metaalrecycling gesmolten. Het aanwezige plastic verbrandt

en heeft daarmee energetische kwaliteiten die het proces helpen. Het residu, oftewel slak wordt verwerkt als beton wapening. De stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland), is nu verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Hieronder vallen ook zonnepanelen en omvormers. Van zonnepanelen kan zo 98% van de grondstoffen gerecycled worden. Bron: Solar Magazine)

Eemsdelta op zoek naar duurzame huizen

De gemeente Eemsdelta is op zoek naar aardgasvrije/zeer verduurzaamde woningen in de gemeente Eemsdelta om daar aandacht aan te schenken in de duurzame demowoning en om mensen hun ervaringen te laten delen. Wil je aan dit project meewerken dan kun je contact opnemen met Annet Zaagsma. annet.zaagsma@eemsdelta.nl

Project Geefsweer van Eemsdelta Energiek mag verder ontwikkeld worden

De gezamenlijke energiecoöperaties in Eemsdelta hebben samen met projectontwikkelaar TSWE bij de gemeente Eemsdelta een plan ingediend om een zonnepark te gaan ontwikkelen in de buurt van Meedhuizen. De gemeente heeft alle ingediende plannen beoordeeld en ons plan aangewezen als plan dat het meest aan de gemeentelijke wensen voldoet. Het ligt in ieder geval op een locatie waar het park niet opvalt. Zonnedorpen participeert hier in. Het is de verwachting dat van de winst uit dit park ook een gedeelte naar Zonnedorpen toe zal vloeien. Ook wordt hiermee kennis opgedaan over opzet, beheer en exploitatie van grotere parken. Na het stoppen van de ontwikkeling van het park bij Spijk is dit een positieve opsteker voor het samenwerkingsverband.

Europese Unie overweegt nultarief BTW op zonnepanelen

Binnen de EU vinden momenteel onderhandelingen plaats waardoor het in de toekomst voor Nederland mísschien mogelijk wordt om een nultarief te hanteren voor btw op zonnepanelen. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief. ‘Het toepassen van een nultarief op zonnepanelen zou het Nederlandse huidige proces en de administratieve lasten, waar de zonnepaneelhouder de btw eerst betaalt aan de leverancier en dan bij de Belastingdienst moet terugvragen, aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Bij toepassing van een nultarief drukt er geen btw meer op de aanschaf van de zonnepanelen, waardoor er geen teruggaafbelang meer is’, aldus de staatssecretaris.

Regeling aardgasvrij wonen Loppersum nog niet uitgeput

De voormalige gemeente Loppersum heeft nog budget voor de regeling aardgasvrij wonen, waarbij woningeigenaren gebruik kunnen maken van subsidie van maximaal € 5.000,-en een eventuele renteloze lening van max € 20.0000,- om hun woning geheel aardgasvrij te maken. De bijbehorende flyer wordt met deze nieuwsbrief meegezonden.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl

.