Subsidieloket “verduurzaming en verbetering woningen geopend
De subsidie voor verduurzaming en verbetering van woningen in het aardbevingsgebied is per 1 juni opengesteld. Deze subsidie kan gecombineerd worden met subsidie op verduurzamingsmaatregelen aan de woning (ISDE). Voor informatie kijk op de website van SNN of stuur een mail naar info@zonnedorpen.nl

Petitie Gemeentes op Groen
WISE Nederland is een campagne gestart om gemeentes in Nederland die nog geen groene stroom inkopen op andere gedachten te brengen. Ook de gemeente Eemsdelta behoort tot deze groep. Binnenkort wil WISE een petitie gaan aanbieden. Op dit moment neemt Eemsdelta stroom af bij DVEP, een leverancier die op een duurzaamheidsladder slechts een 4,5 scoort, een dikke onvoldoende.

De gemeente kiest er helaas voor om het contract aan het eind van het jaar voor weer een jaar te verlengen. WISE wil Eemsdelta aanmoedigen een nieuw, schoon contract af te sluiten voor Nederlandse groene stroom met de daarbij behorende garanties van oorsprong. Dit zou bijvoorbeeld heel goed kunnen bij onze eigen coöperatieve energiemaatschappij Energie VanOns. Je kunt de petitie van WISE tekenen door op onderstaande link te drukken https://actie.degoedezaak.org/petitions/sjoemelstroom-bij-gemeentes-kan-echt-niet-meer


Voortgang project zonnepark Valgenweg Borgsweer
Op 15 maart 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de toenmalige gemeente Delfzijl – inmiddels gemeente Eemsdelta – de omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie van zonnepark Valgenweg. Zonnepark Valgenweg wordt gerealiseerd aan de oostzijde van industrieterrein Oosterhorn nabij Delfzijl. Het park wordt ontwikkeld door Groningen Seaports, Bronnen VanOns, Wircon en Eneco en heeft een omvang van circa 15 hectare. De verwachte energieopbrengst is circa 15.000 Megawattuur per jaar. Wat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 4.200 huishoudens.
Netaansluiting zonnepark
Het is een tijdje geleden dat er iets is gecommuniceerd over de voortgang van het project. De reden hiervoor is dat er geen capaciteit beschikbaar was op het elektriciteitsnet, waardoor er geen uitzicht was op een aansluiting voor het zonnepark. Er zijn meerdere alternatieven verkend om het project op een andere manier dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij private grootverbruikers, aan te sluiten. In april van dit jaar is er alsnog capaciteit aangeboden door regionaal netbeheerder Enexis. Dit betekent dat zonnepark Valgenweg ‘regulier’ kan worden aangesloten.
Planning
Nu de netaansluiting verzekerd is, wordt het definitieve ontwerp van het project, de elektrische en civiele werken verder uitgewerkt. De verwachting is dat dit rond de zomer wordt afgerond. Daarna starten de aanbesteding, contractering en financiering, zodat in het najaar het investeringsbesluit genomen kan worden. De realisatie van het project is voorzien in het voorjaar van 2022.

Informatiebijeenkomst

Met de recente voortgang van het project en de duidelijkheid over het definitieve ontwerp, wordt er na de zomer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er is dan meer informatie beschikbaar over het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de bouwplanning. Een

uitnodiging volgt via de lokale en sociale media. Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal de bijeenkomst fysiek zijn.

zonnepark Valgeweg

Fotomontage: Groningen Seaports/Koos Boertjens

Bronnen VanOns zal haar deel in het zonnepark overdragen aan Eemsdelta Energiek, de samenwerkende energiecoöperaties binnen de gemeente Eemsdelta.

Schooldakrevolutie: 25 procent van alle Nederlandse scholen heeft zonnepanelen
25 procent van de Nederlandse scholen in het primair en voortgezet onderwijs wekt zonne-energie op. Schooldakrevolutie meldt dat op daken van 2.246 basisscholen en middelbare scholen 307.044 zonnepanelen liggen. De stichting, die ondersteund wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdt het aantal scholen met zonnedaken nauwgezet bij vanwege haar missie om alle schooldaken in ons land in 2030 te voorzien van zonnestroom. Op dit moment zijn er nog 5.914 geschikte scholen met ruimte voor nog eens 1.630.633 zonnepanelen op het dak. (bron: solar magazine)


PBL: verlaag postcoderoossubsidie zonnepanelen met tientallen procenten tot 12 en 9 eurocent per kilowattuur
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert minister Van ’t Wout om de postcoderoossubsidie voor zonnepanelen, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, in 2022 met tientallen procenten te verlagen. De subsidiebedragen zijn dit jaar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Het PBL stelt in zijn conceptadvies voor 2022 voor om de basisbedragen voor pv-systemen te verlagen naar respectievelijk 11,97 en 8,97 procent per kilowattuur. Dat betekent voor zonne-energie een daling van het subsidiebedrag van respectievelijk 18 en 26 procent. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), ook wel postcoderoossubsidie genoemd, heeft per 1 april jongstleden de fiscale regeling verlaagd tarief vervangen die bekend stond als de postcoderoosregeling. (bron Solar Magazine)

Kaag: Stilleggen handel zonnepanelen niet proportioneel
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze het niet proportioneel vindt om de verkoop van zonnepanelen stil te leggen vanwege verdenkingen van dwangarbeid in het productieproces. Volgens minister Kaag is dit vanwege de ‘aanzienlijke economische en maatschappelijke gevolgen’ momenteel niet wenselijk. Ze zegt dat het kabinet zich ernstig zorgen maakt over de mensenrechtensituatie in de regio. “Nederland spreekt zich uit tegen deze zorgwekkende situatie en pleit onder andere voor ongehinderde toegang voor onafhankelijke waarnemers zoals de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN tot Xinjiang.” (Bron:Solar365.nl)

Tot slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl