Zonnedorpen pakt door in Garsthuizen-Startenhuizen

De extra aandacht voor Garsthuizen-Startenhuizen begint vruchten af te werpen. Er hebben zich weer een aantal nieuwe leden aangemeld. Ook is er een afspraak gemaakt om een huis te laten beoordelen door een energie-adviseur. Voor een boerderijdak is een berekening van het draagvermogen gedaan. Helaas is volgens de berekeningen het niet mogelijk hier zonnepanelen op te plaatsen. De Hanzehogeschool wil ten slotte een onderzoek doen naar de optimale energie- en opslagmix voor beide dorpen om zo tot het meest efficiënte resultaat van verduurzaming van de dorpen te komen.

Energieprijzen per 1 juli flink verhoogd.

De energieprijzen zijn bij de commerciële energiebedrijven per 1 juli flink verhoogd. De gemiddelde stijging is 4,5%. De prijs bij de

commerciële aanbieders ligt tussen de 25 tot 27 ct. per kWh. Vergelijk dat met de prijs voor onze leden van nog steeds 17 ct.! Afnemers kunnen zich nog steeds aanmelden voor het veld in ‘t Zandt

Verwarring over Subsidie verduurzaming en verbetering

De pot van 75 miljoen voor verduurzaming en verbetering waarbij maximaal € 10.000,- aangevraagd kan worden is na 5 dagen al uitgeput. Het is niet mogelijk dit jaar een aanvraag te doen. Volgend jaar is er 150 miljoen beschikbaar. Deze regeling geld voor woningen die niet in het versterkingsprogramma van de NCG zitten. In het werkgebied van Zonnedorpen vallen alle woningen binnen het versterkingsprogramma. Hiervoor gelden andere regelingen. Aanvragen hiervoor kunnen gewoon ingediend worden. Voor meer informatie kijk op de site van https://www.snn.nl/particulier

Gasunie begint met aanleg landelijk netwerk waterstof

Met het project is een investering van 1,5 miljard euro gemoeid. Het landelijke waterstofnetwerk moet in 2027 klaar zijn en zal dan voor 85 procent uit hergebruikte aardgasleidingen bestaan, aangevuld met nieuwe leidingen. Als er een heel nieuw leidingnetwerk moest worden aangelegd, zou het project vier keer zo duur uitvallen. Gasunie is al bezig met de voorbereidingen. Na de zomer zal al worden begonnen met de eerste leidingen. Het project start in Groningen en Rotterdam omdat hier al met waterstof wordt geëxperimenteerd. Nederland wordt wereldwijd het eerste land dat het bestaande aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof.


Eemsdelta Energiek

Zonnedorpen gaat samen met de andere

coöperaties in de gemeente Eemsdelta Energiek oprichten. Doel van deze gezamenlijke coöperatie is om de contacten met gemeente en andere overheden te verbeteren en om projecten die te groot zijn voor één coöperatie gezamenlijk op te pakken. Ook wil EE aanwezige kennis onder de leden beter verspreiden. In de gemeente Eemsdelta zijn enige witte vlekken, gebieden waar nog geen energiecoöperatie werkzaam is. Als er vanuit de bewoners interesse is dan wil EE helpen bij het opzetten van een nieuwe coöperatie.

Budget nieuwe postcoderoos-regeling al overtekend

Volgens Energie Samen is het budget voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) – de sinds dit jaar nieuwe postcoderoossubsidie voor projecten met onder meer zonnepanelen – op 4 juni is ‘overtekend’. Of de subsidiepot van 92 miljoen euro daadwerkelijk leeg is, wordt pas duidelijk als alle aanvragen behandeld en goedgekeurd dan wel afgekeurd zijn. Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, wil dat echter niet afwachten en is een lobby gestart om het budget voor 2021 te verhogen. Ondertussen is het advies om wel degelijk subsidie te blijven aanvragen

Opbrengst Zonnepark “Freek Sonneveld”

Ons eigen zonneveld Doet het goed. Inmiddels is er sinds de start (stand begin juli 2021) ruim 920 MWh aan stroom opgewekt zonder uitstoot van CO2. Er is nog steeds ruimte voor een aantal nieuwe deelnemers.

Over thuisbatterijen

De lithium-ionbatterij verovert de wereld. ‘Maar wil je zonnepanelen met thuisopslag combineren, dan is de keuze voor een loodzuuraccu nog steeds een verstandige’, aldus dr. Erik Kelder van de TU Delft. Waar thuisopslag in landen zoals Duitsland en België momenteel een vlucht neemt, laat die in Nederland op zich wachten. Dat heeft alles te maken met kosten en de mogelijkheid om te salderen. Zonder subsidie is er geen businesscase, en die zal er ondanks de dalende kosten van batterijen voorlopig ook niet zijn. De vraag dringt zich op hoe die de uitrol van de thuisbatterij gaat versnellen

Terugleveren van stroom wordt minder vanzelfsprekend

Netbeheer Nederland waarschuwt namens de netbeheerders dat ook consumenten de komende jaren de gevolgen gaan merken van de drukte op het stroomnet. De waarschuwing geldt eveneens voor eigenaren van zonnepanelen. ‘Zo wordt het minder vanzelfsprekend dat consumenten zonne-energie altijd kunnen terugleveren en kan het verzwaren van een huisaansluiting om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrisch koken langer duren’, stelt Netbeheer Nederland. ‘De netbeheerders zijn zich ervan bewust dat dit een vervelende boodschap is en doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.’ (bron: solar magazine)

CBS: 83 procent van de Nederlanders wil meer zonne-energie

83 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder wil dat er in de toekomst meer zonne-energie gebruikt gaat worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft van februari tot en met juni 2020 ruim 3.600 Nederlanders van 18 jaar of ouder bevraagd voor het onderzoek Belevingen. De groep is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie. Uit het onderzoek komt niet alleen een gunstig beeld voor zonne-energie naar voren, maar ook voor het besef van de noodzaak van de energietransitie in het algemeen. Zo denken bijna alle Nederlanders dat het klimaat aan het veranderen is en gelooft slechts 6 procent niet in klimaatverandering. Driekwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Ruim de helft van de bevolking vindt het dan ook (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame-energiebronnen. (bron: solar magazine)

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl