EXTRA NIEUWSBRIEF

Aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Zonnedorpen toegekend

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een bijdrage van ruim 5 miljoen euro toegekend aan het project “Zonnedorpen van het gas af”. Het bestuur van Zonnedorpen is daar erg blij mee.

Wat betekent dit voor Zonnedorpen

Het aardgasvrij maken van het gebied wordt in samenhang opgepakt met de versterkingsopgave. In ons gebied staan veel vrijstaande woningen die in de toekomst verwarmd moeten gaan worden met elektrische HT-warmtepompen in combinatie met zonthermie. Daarvoor zullen de woningen waar nodig extra geïsoleerd moeten worden. De elektriciteit moet op den duur komen van te realiseren collectieve installaties. Het geld is bedoeld om de onrendabele top van deze operatie te financieren. Bij onrendabele top moet je denken aan persoonlijke begeleiding bij de gehele transitie en aan meerkosten aan investering ten opzichte van een redelijke afschrijvingstermijn. Concreet betekent het dat Zonnedorpen alle bewoners van de dorpen Garsthuizen, Leermens ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk die dat willen persoonlijk gaat adviseren bij het verduurzamen van de woningen. Onder andere wordt er onderzocht of er meer dorpseigen opwekinstallaties kunnen komen waar alle dorpsbewoners ook echt voordeel van hebben.

Voor meer informatie zie onderstaande persberichten.

Persbericht ministerie BZK

Persbericht gemeente Eemsdelta

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl