Prijs voor elektriciteit blijft voor leden 17,095 cent per kW inclusief BTW
Voor leden van de coöperatie Zonnedorpen stijgt op dit moment de prijs voor elektriciteit niet! Wij maakten met Energie VanOns bindende afspraken. Dit kan omdat Energie VanOns de stroom van ons Freek Sonneveldpark tegen een vast tarief van 2 cent krijgt. Dat betekent dat leden een voordeel houden ten opzichte van klanten van andere energieleveranciers van 8 tot 12 cent per kW.

Voor gas hebben wij geen afspraken gemaakt. Deze prijs kan Energie VanOns daarom ook voor leden van Zonnedorpen verhogen.

Projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij van start

Eerder schreven wij dat Zonnedorpen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een financiële bijdrage kreeg uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).
Om dit project tot een succes te maken is de projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij samengesteld. Wij stellen ons graag voor.

Vlnr. Els Zijlstra, Bas Huizing, Willem Schaap, Jan Kooistra, Kees Moolenaar, Grietje Sporrel en Dennis Kooistra

Foto: Annet Eveleens Fotografie.

De stappen

Begonnen wordt met een energiescan. Hiermee wordt de huidige situatie van de woning in kaart gebracht. Dan komt het vervolggesprek. De bewoners geven hun woonwensen aan. Dan wordt er een plan gemaakt waarbij de kosten en opbrengsten (besparingen) zo goed mogelijk in beeld worden gebracht. Hierin worden ook subsidiemogelijkheden meegenomen. Dan kan bepaald worden of de maatregelen binnen een redelijke termijn zichzelf terugverdienen.

Aanmelden

Aanmelden kan bij info@zonnedorpen.nl En we gaan alle bewoners in het gebied ook persoonlijk benaderen.

Provincie wil energietransitie stimuleren

Gedeputeerde Staten komen met een voorstel voor twee nieuwe financieringsregelingen. Het gaat om een lening voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er het Ontwikkelfonds lokale energie, waarmee de provincie inwoners en energiecoöperaties helpt om deel te nemen aan duurzame en lokale energieprojecten. Met de leningen wil de provincie ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Ook stimuleren ze met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. (bron: provincie Groningen)

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl