Nieuwsbrief 38, november 2021

secretariaat Noorderweg 4 9912 TH Leermens

Prijs voor elektriciteit blijft voor leden 17,095 cent per kW inclusief BTW
Voor leden van de coöperatie Zonnedorpen stijgt op dit moment de prijs voor elektriciteit niet! Wij maakten met Energie VanOns bindende afspraken. Dit kan omdat Energie VanOns de stroom van ons Freek Sonneveldpark tegen een vast tarief van 2 cent krijgt. Dat betekent dat leden een voordeel houden ten opzichte van klanten van andere energieleveranciers van 8 tot 12 cent per kW.

Voor gas hebben wij geen afspraken gemaakt. Deze prijs kan Energie VanOns daarom ook voor leden van Zonnedorpen verhogen.

Projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij van start

Eerder schreven wij dat Zonnedorpen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een financiële bijdrage kreeg uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).
Om dit project tot een succes te maken is de projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij samengesteld. Wij stellen ons graag voor.

Vlnr. Els Zijlstra, Bas Huizing, Willem Schaap, Jan Kooistra, Kees Moolenaar, Grietje Sporrel en Dennis Kooistra

Foto: Annet Eveleens Fotografie.


Bewonersbijeenkomsten

De projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij organiseert voor de inwoners van de dorpen Zeerijp, Zijldijk, Leermens en ’t Zandt inloopbijeenkomsten. De duurzaamheidsadviseurs staan je graag te woord en willen helpen jouw woning te verduurzamen zodat het energieverbruik afneemt.
De inloopbijeenkomsten zijn op maandag 6 december in de kantine van de voetbalvereniging in Zeerijp, woensdag 8 december in dorpshuis ’t Fivelhoes in Zijldijk, vrijdag 10 december in dorpshuis Aig’n Heerd in Leermens en dinsdag 14 december in dorpshuis ‘t Zandt in het ’t Zandt. De inloopbijeenkomsten zijn van 16.00 uur tot 19.30 uur. Binnenkort ontvangen inwoners van de dorpen een uitnodiging.
In Garsthuizen/ Startenhuizen is een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 23 november in het Binhoes in Garsthuizen. Aanvang 19.30 uur.

Lukt het niet om te komen maar wil je wel weten hoe je jouw huis kunt verduurzamen?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een duurzaamheidsadviseur. Dat kan door een email te sturen naar contact@zonnedorpen.nl of tijdens kantooruren te bellen met 06-19 86 25 56

Huisstijl aangepast

Wellicht is het al opgevallen dat “het gezicht” van deze nieuwsbrief anders is.
We hebben grafisch ontwerper Rita Ottink uit Kantens gevraagd mee te denken over een nieuwe huisstijl die aansluit bij de groei die we als coöperatie Zonnedorpen doormaken. Onze uitingen zijn daardoor beter herkenbaar en meer op elkaar afgestemd.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl