nummer 41, februari 2022

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Algemene ledenvergadering Zonnedorpen

Nu de Covid-situatie het weer toelaat willen we onze leden persoonlijk informeren over de stand van zaken van de verschillende projecten. Ook willen we horen welke ideeën en wensen er leven bij de leden waar wij mee aan de slag kunnen.
Wij nodigen alle leden uit om op woensdag 9 maart de ALV bij te wonen. Plaats: kantoor Zonnedorpen, Fivelweg 49a in Zijldijk aanvang 19:00 uur.

Agenda:
1. Opening en voorstellen bestuur,
2. Vaststelling van de agenda,
3. Goedkeuring notulen ALV 24-01-2021
4. Mededelingen,
5. Financiën 2021-heden    
a)    Jaarverslag 2021
b) Kascommissie
c) Verzoek decharge penningmeester
6 Verkiezing (nieuwe) bestuursleden,
      I    Secretaris, Kees Moolenaar
      II Penningmeester, Jan Kooistra
7 Status update:
a) Verrekening energiebelasting
b) Overzicht activiteiten
c) Freek Sonneveld
      d) PAW
8 Rondvraag,
9  Sluiting.

Aansluitend de gelegenheid om ons nieuwe kantoor met diverse energiebesparende maatregelen zoals een hoog tempreratuur warmtepomp en infrarood warmtepanelen, beide aangesloten en werkend, te bekijken.

Wat doet Zonnedorpen Aardgasvrij voor jou?

Het projectteam Zonnedorpen Aardgasvrij ondersteunt met het verduurzamen en aardgasvrij maken van jouw woning.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Je kunt vrijblijvend een gratis afspraak maken voor een intakegesprek met één van de duurzaamheidsadviseurs door te bellen met de projectondersteuner Bas Huizing,
06- 19 33 12 55 of te mailen naar contact@zonnedorpen.nl In januari werden er 21 huisbezoeken afgelegd. In totaal zijn en nu 35 bezoeken geweest. Tijdens een intakegesprek bespreken we o.a. jouw gas -en stroomverbruik, wat jouw wensen zijn, wat er al gedaan is op het gebied van energiebesparing en verduurzaming, de subsidiemogelijkheden en welke vervolgstappen u wilt maken. Ook vragen wij toestemming om een foto te maken van de meterkast en naar eventuele bouwtekeningen.

En dan?
Een vervolgstap kan zijn dat wij aan Bosman Duurzaam Advies vragen om met je een afspraak te maken voor een gratis maatwerk advies.

Wat kun je verwachten van dit bezoek?
De specialist van Bosman Duurzaam Advies neemt jouw wensen door en neemt alle specifieke woning- en installatiekenmerken in alle ruimtes van de woning op. Hiervoor is het handig dat de bouwtekeningen bij de hand zijn. Hij neemt ook foto’s. Gemiddeld duurt een bezoek 2,5 uur.

In het maatwerkadvies dat je toegestuurd krijgt staat welke energiebesparing en isolatie mogelijkheden het meest effectief zijn voor de woning. Comfortverhoging, jouw wensen en de financiering zijn daarbij meegenomen.

Wie bespreekt het advies met mij?
Dit maatwerkadvies bespreekt de duurzaamheidsadviseur van Zonnedorpen met jou. Ook dit gesprek is gratis. Hij of zij blijft uw eerste aanspreekpunt en ondersteunt graag verder bij de uitvoering van het maatwerkadvies van Bosman Duurzaam Advies. Denk daarbij aan ondersteuning bij het maken van keuzes, helpen bij het aanvragen van offertes en subsidies, het laten zien en horen van installaties zoals warmtepomp en infraroodpanelen. Dat kan in ons kantoor aan de Fivelweg 49 a in Zijldijk.  

Een gesprekje met ….. Grietje Sporrel, duurzaamheidsadviseur

Grietje, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ik ben Grietje Sporrel, moeder van een inmiddels uit het nest gevlogen drieling. Dat nest staat in Leermens. Hier woon ik samen met mijn man en ons hondje, waar we graag mee wandelen. Toen wij hier twintig jaar geleden vanuit Delfzijl kwamen wonen zijn we flink gaan klussen. Met veel plezier hebben we ons huis stap voor stap opgeknapt. Ook vind ik het leuk om lekker in de tuin bezig te zijn. Om vervolgens onder de appelboom met een hapje en een drankje en een leuk spannend boek te genieten van alles om mij heen.

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

Positief. De mensen waar ik mee spreek zijn geïnteresseerd in de energietransitie en willen vaak het warmtecomfort van hun woning verbeteren. Men wil graag een gasloze woning, doet daar ook zelf onderzoek naar, maar ‘verdwaald’ soms in alle informatie op internet en ‘van horen en zeggen’. Om hierbij een maatwerk advies te kunnen geven is mooi. Iedere woning in ons gebied is uniek en dat geldt ook voor de wensen van de bewoners

Welke vraag krijg je het meest?
“Ik zit midden in het versterkingstraject, dat kan ik toch beter eerst afwachten?”. Dan antwoord ik dat het juist verstandig is om nu te bedenken welke stappen er nodig zijn om je woonwensen te vervullen. Het energiebespaaradvies van Bosman helpt je om de mogelijkheden, de kosten en de terugverdientijd van je investeringen goed op een rijtje te krijgen. Vaak is er meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt.
Ook vaak gehoord: “Maakt een warmtepomp niet ontzettend veel herrie?”. Dan vind ik het leuk te vertellen dat wij in ons kantoor in Zijldijk een opstelling van drie warmtepompen hebben. Zodat de mensen hier op afspraak kunnen komen om uitleg te krijgen en zelf kunnen ervaren hoe stil de hoge temperatuur warmtepomp kan zijn. Het belang van goed isoleren wil ik ook graag onder de aandacht brengen. De energie die je niet hoeft te kopen of te produceren is je eerste winst.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl