nummer 45, juni 2022

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Zonnedorpen blijft groeien

Het aantal afnemers van ons zonnepark stijgt snel. Per 1 juni zijn er 88 afnemers en de komende maanden komen daar nog een flink aantal bij. Omdat wij verwachten dat een aantal leden de komende tijd overstappen naar electrische verwarming is besloten geen nieuwe afnemers van het
Freek Sonneveld zonnepark meer toe te laten. Lopende aanvragen worden nog gewoon gehonoreerd.
Zonnedorpen is voortvarend bezig met de realisatie van een tweede zonnepark aan de Korendijk in ‘t Zandt. Ook hier wordt ons uitgangspunt dat de leden maximaal voordeel hebben van het plaatselijke zonnepark.

Fietslaadpunt in gebruik

Tijdens onze open dag hees wethouder Meindert Joostens samen met ons bestuur de windmolen omhoog. De medewerkers van Zonnedorpen laden er nu hun elektrische fietsen mee op. Door de accu capaciteit kan dit ook op momenten dat de wind niet waait.

Uitkering wederverkopers vergoeding

Energie VanOns levert stroom en gas namens alle opwek initiatieven in de 3 noordelijke provincies. Ze is onze eigen coöperatieve leveringsmaatschappij. Voor het aanmelden van afnemers krijgen de aangesloten en leverende initiatieven een zogenaamde “wederverkopers vergoeding” per afnemer. Ons veld levert sinds maart 2019 stroom aan EnergieVanonsen daarmee ook aan onze aangesloten leden. Afhankelijk van het type contract van onze afnemers, krijgt Zonnedorpen de wederverkopers vergoeding uitgekeerd. Vanaf 2019 is het aantal leden/afnemers gestaag gegroeid. De uitkering is incl BTW. Zonnedorpen heeft bij het oprichten van het veld in ‘t Zandt de afspraak gemaakt richting onze dorpen , om na verrekening van de BTW , die vergoeding ter beschikking te stellen aan de verenigingen van dorpsbelangen. Deze verenigingen kunnen doelen gaan bepalen voor de besteding. De uitkering is uiteraard op basis van verhouding van het aantal afnemers per dorp. De aanloopkosten van het park maakten, dat Zonnedorpen in de exploitatie de wederverkopers vergoeding nog niet vrij kon maken. Op onze Algemene ledenvergadering van dit jaar is al aangekondigd dat de uitkering in 2022 plaats gaat vinden. Met terugwerkende kracht wordt over de jaren 2019/2020/2021 uitgekeerd. De bedragen zijn kenbaar gemaakt aan de verenigingen van dorpsbelangen. In totaal gaat het om € 5.981,78. Na afloop van dit kalenderjaar zal 2022 ook worden uitgekeerd.

Zonnedorpen deelt kennis

Één van de kernwaarden van Zonnedorpen is het delen van onze kennis en kunde. Dit doen wij op verschillende manieren. In juli hebben we weer twee afspraken staan om onze kennis te delen. Zonnedorpen gaat meedoen aan een podcast over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Podcasts zijn een soort radio-uitzendingen die iedereen op zijn of haar tijd kan beluisteren. Deze podcast gaat volledig over het PAW en Zonnedorpen is benaderd om te vertellen hoe wij ons PAW-project aanpakken. De podcast zal te beluisteren zijn op alle beschikbare platformen zoals Spotify. Dit zullen wij ook op onze website en sociale media delen. Daarnaast wordt Zonnedorpen geïnterviewd ten behoeve van een doctoraalscriptie over sociale acceptatie van hernieuwbare energieprojecten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ook willen ze graag met bewoners in gesprek over ons Zonnepark in ’t Zandt. De bewoners zullen nog door Zonnedorpen benaderd worden en ook hiervan houden wij jullie op de hoogte.


Presentatie studenten Hanzehogeschool

Woensdag 25 mei jl. hebben de studenten van de master Energy for society een presentatie gegeven aan Zonnedorpen. In deze presentatie hebben zij hun plannen voor zonneparken gepresenteerd. Zij hebben onderzocht hoe je zonneparken zo kunt inrichten dat zij niet alleen energie opwekken, maar ook een bijdrage leveren aan de omgeving en de biodiversiteit. In Taiwan (zie foto) worden zonneparken

solarpark Taiwan

solarpark Taiwan

ingericht als een park waarin naast energieopwekking ook gewandeld en gesport kan worden. In de komende tijd gaan de studenten hun plannen verder uitwerken en daarna presenteren aan Zonnedorpen. Wij houden u op de hoogte.

Netbeheerders willen salderingsregeling afschaffen

“De salderingsregeling moet worden afgeschaft en omvormers bij consumenten mogen maar 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren.” Dat pleidooi houden netbeheerders in strijd tegen het volle stroomnet. De Nederlandse netbeheerders stellen een omvangrijke reeks ingrepen voor waarmee de overheid de regie kan (terug)pakken in de energietransitie. In de quickscan ‘Coalitieakkoord energiesysteem’ concludeert Netbeheer Nederland dat het doel van minimaal 55 procent CO2-emissiereductie in 2030 – samen met de ambitie voor de versnelling van de woningbouw én de groeiende economie –niet haalbaar lijkt zonder extra overheidsingrijpen.

Vakantiesluiting

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 8 juli is ons kantoor in Zijldijk gesloten. Wij blijven wel bereikbaar op 06 19 33 12 55 of via contact@zonnedorpen.nl. Vanaf maandag 11 juli bent u weer van harte welkom in ons kantoor aan de Fivelweg 49a in Zijldijk.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl