nummer 48, september 2022

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Ledenaantal Zonnedorpen groeit door
Het aantal van leden van Zonnedorpen groeit. Inmiddels tellen we er 149. Ondanks dat we op korte termijn geen nieuwe afnemers van het Freek Sonneveld kunnen toelaten blijven elke week nieuwe leden zich aanmelden. Voor leden die afnemer van stroom willen worden hebben we een wachtlijst. Zodra het zonneveld Korendijk operationeel is kunnen ze toegelaten worden.

Maandelijks voorschot voor afnemers aangepast
Energie VanOns heeft de voorschotbedragen voor energielevering onlangs weer aangepast. Reden daarvoor zijn de stijgende energieprijzen. De voorschotten van leden van Zonnedorpen die alleen maar stroom afnemen zijn ook aangepast. Dit is niet terecht en daarom hebben we contact opgenomen met Energie VanOns. Afnemers kunnen altijd zelf het voorschotbedrag aanpassen als zij denken dat de verhoging van het voorschot onterecht is.

Effecten miljoenennota op energieprijs
Het kabinet heeft besloten om vanaf 1 januari een “prijsplafond” voor energie in te stellen. Dat betekent dat ieder huishouden 1500 m3 gas kan kopen voor €1,50 en 2400 kWh stroom voor € 0,70. Wat meer verbruikt wordt zal tegen de dan geldende marktprijs in rekening gebracht worden. Voor afnemers van Energie VanOns die stroom krijgen van het Freek Sonneveld-veld blijft het tarief € 0,17.

Eemsdelta betaalt verhoging energietoeslag Rijk uit
De gemeente Eemsdelta gaat in september 2022 de verhoogde energietoeslag van het Rijk aan huishoudens met een laag inkomen uitbetalen. De energieprijzen van gas en elektriciteit zijn de laatste tijd flink gestegen. Om deze huishoudens te helpen met het betalen van hun energierekening heeft het

Rijk de energietoeslag in juli verhoogd van € 800,- naar € 1300,-. Het college heeft besloten dat er, aanvullend op de Rijksregeling, een gemeentelijke regeling komt voor huishoudens die niet of onvoldoende voor hogere energiekosten worden gecompenseerd en daardoor in de financiële problemen komen. Dit is het Energiefonds.Voor meer info kijk op Eemsdelta.nl

Kennismaken met Pi van Weert

Ik ben Pi van Weert, Stadjer van geboorte, opgegroeid in Veendam en woon nu 24 jaar in 't Zandt na eerst in Hornhuizen en Uithuizen te hebben gewoond. In 2007 heb ik het voormalig gemeentehuis van ’t Zandt verduurzaamd met onder andere een warmtepomp en ben dus al geruime tijd bezig met energievraagstukken. Om die reden ben ik ruim 7 jaar geleden dan ook bij Zonnedorpen in het oprichtingsbestuur gestapt en hebben wij met ons team al een bijzondere maar ook hele mooie weg bewandeld.

Mijn rol binnen het projectteam is nog vrij pril, omdat ik naast Zonnedorpen ook nog een full time baan heb. Ik ga me vooral richten op de projectplanning, zodat alle plannen, afspraken, bestellingen en inzet van mensen gestroomlijnd gaat worden. Het project wordt vanuit het niets opgezet en momenteel is hier extra inzet nodig. We staan op het punt om daadwerkelijk installaties te gaan begeleiden en/of uitrollen, dus daar hoort een heldere coördinatie bij.

De grootste uitdaging zie ik vooral in het energieverbruik, -gebruik en -opwekking binnen onze dorpen. We zien dat er

wereldwijd grote problemen ontstaan met elke vorm van energievoorziening; het net is overbelast, er wordt veel te weinig stroom met wind en zon opgewekt (!), de prijzen rijzen de pan uit en zijn niet meer door overheden in de hand te houden, het verbruik is hoger dan ooit, het energiebeleid van de afgelopen decennia is een volkomen mislukking en ik geloof in lokale opwek, opslag en slim verbruik van verschillende vormen van energie. Ik geloof in andere oplossingen, zoals een gelijkstroom net, in thermische en elektrische opslag, in slim meten en sturen, in delen met een net van buren, buurten en dorpen, in een parallelle ruileconomie naast de huidige economie, in een lokaal basisinkomen en nog veel meer. Kortom er is nog veel te doen.
Pi van Weert
Hoofdstraat 89
’t Zandt

Mooie zomer voor het Freek Sonneveld
gedurende de zomermaanden heeft ons zonneveld weer goed geproduceerd.van mei tot en met augustus rond de 50 MWh per maand. Vanaf productiebegin in 2019 is er al 1400 MWh op het net gezet.
Er begonnen wat boompjes tussen de panelen op te komen. Deze zijn inmiddels al weer verwijderd zodat de zon optimaal op de panelen kan blijven stralen.

De energiemarkt is op hol geslagen
De Russische inval in de Oekraine heeft ervoor gezorgd dat de gastoevoer van Rusland naar Europa nagenoeg tot stilstand is gekomen. Nederland is tegen woekerprijzen gas aan het kopen om de voorraad voor de winter weer op peil te hebben. Dit heeft alles geleid tot een prijsexplosie op de energiemarkt.

Is dit terecht? Wij denken van niet. Voor veel duurzame energiebronnen is de kostprijs gelijk gebleven. Zonnedorpen kan immers nog steeds voor 17 ct stroom via Energie VanOns aan de leden leveren.
Exploitanten van wind- en zonneparken maken de afgelopen tijd astronomische winsten. Het is niet meer dan billijk dat deze winsten afgeroomd worden om de ergste pijn van de prijsverhogingen weg te nemen. Beter zou het zijn om niet de energieprijs te compenseren, maar duurzame maatregelen nog meer te ondersteunen, dat heeft op de langere termijn meer effect.

Grote verschillen in sterk stijgende energietarieven per 1 oktober

De tarieven bij energiemaatschappijen stijgen per 1 oktober flink, ook zijn er grote verschillen. Het gaat om de prijzen die gelden voor huishoudens die al klant zijn en een variabel tarief betalen. Deze tarieven gelden niet voor alle consumenten. De prijs hangt ook af van het instapmoment, wat voor contract een huishouden heeft en of er eventueel loyaliteitskortingen van toepassing zijn. Voor mensen die nu zich aanmelden bij een energieleverancier gelden bij de meeste energieleveranciers veel hogere instaptarieven."

Tot slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl