nummer 51 december 2022

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Warmtebeeldcamera
Sinds kort heeft Zonnedorpen de beschikking over een eigen warmtebeeldcamera. Met deze camera kunnen we bij woningen sneller zien waar de warmte verdwijnt. Op dit moment zijn wij bezig om te leren werken met de camera en zullen wij onze eerste woning als test in kaart gaan brengen. Wij hopen daarna zoveel mogelijk bewoners, die hiervoor belangstelling hebben, van dienst te kunnen zijn. De winterperiode is hier geschikt voor omdat er voor een goed beeld een duidelijk temperatuur verschil tussen binnen en buiten moet zijn.


Installatie warmtepompen

Afgelopen maand is de kantine van voetbal vereniging de Fivel in Zeerijp overgegaan op de warmtepompen van Durocan. De 4 pompen verwarmen zowel de kantine als het water voor tijdens het douchen. Dit is ook in de media opgepikt en wij zijn trots dat het ons gelukt is. En wij gaan door! De volgende woning op onze planning is nu ook gasloos en nu gaan we de rest van onze planning afwerken. Hier willen wij wel graag een kleine kanttekening bij plaatsen. Wij merken dat materialen slecht leverbaar zijn en dit zorgt soms voor een vertraging. Hierdoor zijn wij nog niet zo ver met installeren als wij graag zouden willen. Gelukkig kunnen wij vanaf half december, naast Paul Wijburg, ook een beroep doen op Henri van Burgel als installateur. Wij zijn erg verheugd dat hij ons komt ondersteunen.

MOOI subsidie toegekend
Zonnedorpen is door Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties benaderd om gezamenlijk met een aantal grote zon- en windcoöperaties te onderzoeken hoe de leden van energiecoöperaties tegen kostprijs energie aan haar leden kan verkopen. Om dit te onderzoeken is door Energie Samen een MOOI subsidieaanvraag (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) ingediend.
Kort voor de kerstdagen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze subsidie toegekend. Hiermee kunnen we de komende 3 jaar werken aan een project waarbij het voor andere coöperaties en voor eigen volgende zonneweides en -daken mogelijk wordt om de stroom tegen een “normaal” tarief voor de leden beschikbaar te stellen.

Nieuwe collega’s
Sinds kort hebben wij 2 nieuwe collega’s. Ruth Meijer is ons komen versterken als duurzaamheidsadviseur en Egbert Westerhuis is bij ons gekomen als extra projectondersteuner. Hieronder stelt Egbert zich voor. Ruth zal zichzelf in de volgende nieuwsbrief introduceren.Egbert Westerhuis

Hallo, ik ben Egbert Westerhuis, 23 jaar en woonachtig in Godlinze. Vanaf december ben ik begonnen als projectondersteuner waarin ik vooral samenwerk met Bas. Ik ben ook bij Zonnedorpen terecht gekomen via Bas, omdat wij samen coach zijn bij het damesteam van v.v. de Fivel.
Zelf vind ik dit een heel mooi project omdat ik in het Zonnedorpen gebied woon en wij thuis ook al van het gas af zijn. Ik vind het ook belangrijk dat je kunt verduurzamen en van het aardgas af kan gaan. Dat motiveert mij om elke dag naar het werk te gaan om zoveel mogelijk bewoners te ondersteunen met het gasloos worden.

Terugblik ledenbijeenkomst
Op woensdag 30 november jl. was er een ledenbijeenkomst van Zonnedorpen. Op deze avond hadden wij Jacco Langebeeke (Zorgeloos Gasloos) als gastspreker. Hij vertelde over zijn geschiedenis, warmtepompen en vloerverwarming. Het verhaal over vloerverwarming werd ondersteund door René Mennegat van Noorder Isolatie Beton uit Leek. Hiervoor hadden Willem Schaap en Kees Moolenaar al een presentatie gehouden over de actuele zaken van Zonnedorpen en Zonnedorpen Aardgasvrij. Wij kijken terug op een geslaagde avond en willen alle sprekers en aanwezigen bedanken voor hun bijdrage.

Regeling aardgasvrij wonen voormalige gemeente Loppersum

In 2019 was er in de toenmalige gemeente Loppersum een regeling voor aardgasvrij wonen. Hiervoor was onder voorwaarden een bedrag van 5000 euro aan verbonden. Een ieder die hieraan had meegedaan had 12 maanden (na toekenning) de tijd om de maatregelen uit te voeren. Doordat er verschillende omstandigheden zijn waardoor dit langer heeft kunnen duren is de gemeente coulant omgegaan met de gestelde termijn. Maar de regeling is wel eindig. Voor 31 december 2023 moeten de maatregelen aan uw huis uitgevoerd zijn. Als dit niet voor deze datum is uitgevoerd dan zal de gemeente vragen om het bedrag terug te betalen.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl