nummer 54 maart 2023

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

ALV Zonnedorpen

Woensdagavond 8 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van energie coöperatie Zonnedorpen plaats gevonden. Het bestuur van Zonnedorpen kijkt terug op een goed bezochte en positieve Algemene Ledenvergadering. De leden zijn bijgepraat over de actuele zaken en hadden de gelegenheid om vragen te stellen. Het verslag volgt binnenkort via website, sociale media en deze nieuwsbrief. Het bestuur bedankt haar leden voor hun komst en de vrijwilligers van ’t Binhoes in Garsthuizen voor de goede zorgen op deze avond.

Energiehub Korendijk BV opgericht

Samen met mts. Bos in ‘t Zandt is de Energiehub Korendijk BV opgericht. Doel is om gezamenlijk op de voormalige gaslocatie ’t Zandt een energiehub op te richten. Op een energiehub wordt niet alleen stroom geproduceerd met zonnepanelen, maar er zal mogelijk ook stroom opgeslagen gaan worden in batterijen. Wellicht gaat er op kleine schaal waterstofgas geproduceerd worden. De verwachting is dat de landbouw ook langzaam zal moeten omschakelen van diesel naar meer duurzame energiedragers. Een duurzaam tankstation in het veld zou een bijdrage kunnen leveren aan deze transitie.

Meer huizen van het gas af

Inmiddels zijn er al meer huizen van het gas af. De installateurs van Zonnedorpen komen na wat aanloopproblemen goed op stoom. De installatie van een wamtepomp vraagt echter wel vakmanschap. Het is meer dan het aan elkaar maken van wat kabels en leidingen. Inmiddals zijn er gesprekken met nog 2 installateurs om het aantal installaties per week op te voeren.

Ontwikkeling accu opslag

Zonnedorpen onderzoekt of opslag van energie in electrische accu’s financieel interessant is. Wij zijn ervan overtuigd dat plaatsing van accu’s de capaciteit van het netwerk enorm kan verhogen. Enexis mag dit (nog) niet doen. Buurtaccu’s zullen daarom door andere partijen geplaatst moeten worden. Zonnedorpen wil hier wel in investeren maar de investering moet natuurlijk wel weer terugverdiend worden. Daarom is er met diverse partijen gesproken over de mogelijkheid om bij het Freek Sonneveld in ’t Zandt een accupakket te plaatsen.
Als huishoudens thuisaccu’s plaatsen is dat nu nog kostbaar, maar mogelijk komt hier in de nabije toekomst ook verandering in. Zeker als door slim schakelen met een thuisaccu de aansluitwaarde van een woning hierdoor lager kan blijven. Ook in de toekomst kan de accu van een elektrische auto voor dit doel ingezet worden.

Zonnedorpen op de sociale media

Zonnedorpen heeft het bedrijf Mind Socials gevraagd om te helpen bij een betere aanwezigheid op de sociale media. Mind Socials is gevestigd in Uithuizermeden en is gespecialiseerd in het vergroten van het bereik op social media. Dit moment is Zonnedorpen actief op facebook, twitter, linkedin en instagram. Wij willen ons bereik graag uitbreiden en maar laten zien wij wij allemaal doen. Met name wijllen wij meet bekendheid krijgen bij de jongeren. De komende maanden zullen wij dit verder vorm gaan geven. Volg ons vooral op onze sociale media!

Facebook: Zonnedorpen

Twitter: @Zonnedorpen

Linkedin: Zonnedorpen

Instagram: zonnedorpenaardgasvrij

Zonnedorpen in de energiespecial

De gemeente Eemsdelta geeft om de paar maanden een energiespecial uit. In de komende maanden zullen alle energie coöperaties in de gemeente Eemsdelta zich voorstellen. Aan Zonnedorpen de eer om de spits af te bijten. Vorige week is in alle lokale bladen het stuk van Zonnedorpen verschenen. Hierin kunt u lezen wat Zonnedorpen doet en hoe u Zonnedorpen kunt bereiken. Wilt u een afspraak maken over het verduurzamen van uw huis of wilt u meer weten over de werkzaamheden van Zonnedorpen? Bel of app naar 06-19331255 of stuur een mail naar contact@zonnedorpen.nl

Tot slot 

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl.