nummer 60 september 2023

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Zonnedorpen bestaat 8 jaar!

De energiecoöperatie Zonnedorpen bestond op 15 september alweer 8 jaar. In deze periode is er veel gebeurd. Begonnen is met het “Freek Sonneveld” park in ’t Zandt. Het eerste zonnepark in 100% lokaal eigendom waarbij de leden tegen kostprijs stroom geleverd krijgen. Daarna zijn er veel andere initiatieven ontplooid,varierend van electrische deelauto’s, laadpalen en aardgasvrij maken van woningen. In de toekomst willen we ons ook bezig gaan houden met meer zon- en windopwek en met opslag van energie.

Jaarlijke BBQ Zonnedropen

De boog kan niet altijd gespannen staan. Vrijdag 1 september: mooi weer, lekker eten, een koud glas drinken, pittige pubquiz, gezellige collega's en hun partners. Het was weer gezellig!

Landelijke Open Energie Dag was een succes

Meer dan 30 belangstellenden bezochten zaterdag 16 september de Open Energiedag. Zij kregen in ons kantoor in Zijldijk uitleg over warmtepompen, buffervaten, boilers, de thuisaccu, het Energie Bespaar Advies en de waterontharder. De reacties en vragen waren divers. Van: “wat fijn dat ik nu een keer een warmtepomp heb gehoord, ik dacht dat het meer lawaai zou geven” tot “ik heb zonnepanelen, wat kan ik doen als de salderingsregeling afgeschaft wordt. Is een thuisaccu dan iets voor mij?

De elektrische ID3 auto van Deelslee reed heen en weer tussen Zijldijk en het “Freek Sonneveld” zonnepark in ’t Zandt. Een van de bezoekers zei: “wat gaaf om een keer in een elektrische auto te rijden, wat is ie stil”. Bezoekers waren verrast over de grootte van het Zonnepark met 1500 panelen, Ze zagen het voor het eerst omdat het van de weg nauwelijks opvalt.

Sponsoring volleybalteam Leermens

Traditioneel wordt op de laatste zaterdag van de schoolvakantie in Leermens het Klaas Poort volleybaltoernooi gespeeld. Naast het pionieren, delen en verbinden wilden wij dit jaar ook onze sportieve kant laten. Zonnedorpen was dit jaar met een damesteam (het Zonnetje in huis) aanwezig om de krachten te meten met de overige 12 teams. Meer dan een eervolle vermelding was de dames helaas niet gegund. Volgend jaar een nieuwe kans..

Kentering verkoop thuisbatterijen

Verkoopt de slimme Nederlandse installateur nu al thuisbatterijen? ‘Ja’, zegt Peter Desmet (Solarclarity Group en Bliq). ‘In combinatie met een dynamisch energiecontract doe je iedereen er een plezier mee; jezelf, de klant en netbeheerders. Waar er voor de zomer bij ons nog een enkele thuisbatterij uitging naar een Nederlands consument, verkopen we er nu dagelijkse meerdere aan meerdere installateurs. Dat heeft natuurlijk te maken met alle onzekerheid over saldering en de extra heffing die Vandebron als eerste energieleverancier invoerde voor zonnepaneeleigenaren. Maar ook dynamische energiecontracten worden snel populair. Dat stemt heel erg hoopvol. De Nederlandse doorbraak van de thuisbatterij zou wel eens eerder kunnen plaatsvinden dan menigeen denkt.    (bron: Solar Magazine)

Luchtkwaliteit in huis

Door huizen beter te isoleren gaan we minder energie verbruiken. Dat is mooi, maar we moeten wel de luchtkwaliteit binnenshuis in de gaten houden. Om toch voldoende verse lucht in huis te hebben kan een warmte terugwinningsventilator een goede oplossing zijn. Deze ventilator warmt de verse lucht die binnengelaten wordt op met warmte die aan de uitgeblazen lucht onttrokken wordt. Er zijn sensoren te koop die de ventilator alleen aanzetten als de luchtkwaliteit onder een bepaalde waarde daalt. Onder andere zijn bij Ikea deze apparaatjes voor een redelijke prijs (€ 40,-) te koop. Wil je hier meer over weten,                                           kijk op https://www.ikea.com/nl/nl/search/?q=lucht

Is mijn huis al geschikt voor een warmtepomp?

 De meeste gas-cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, er valt vaak enorm te besparen door de circulatiewatertemperatuur naar 60ºC te zetten. Dit kan vaak zonder verlies van comfort. Door de ketel nog lager te zetten kun je kijken of jouw huis al geschikt is voor een (lage temperatuur) warmtepomp. Heb je twijfel over hoe dat moet dan kun je Zonnedorpen altijd even om hulp vragen.

Waarschuwing tegen malafide enerigeverkopers

Bij de klantenservice krijgen we op dit moment weer signalen dat er energieverkopers actief zijn. Ze doen zich voor als onafhankelijk adviseur en wekken de suggestie dat ze bellen namens Energie VanOns (“we bellen namens jouw energieleverancier”) en vervolgens mensen een aanbieding doen voor een energiecontract. Soms zeggen de bellers dat ze inzicht hebben in de gegevens van de klant of in de gegevens van de slimme meter. Voor alle duidelijkheid: Energie VanOns werkt niet samen met dit soort ‘adviseurs’ en benadert zelf klanten niet actief per telefoon. Dus: krijgt je een telefoontje dat je niet vertrouwt, gewoon afpoeieren en niet ingaan op contractvoorstellen. (bron: Nieuwsbrief Energie VanOns)

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl