nummer 62 november 2023

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Ledenbijeenkomst Zonnedorpen

Op dinsdag 12 december organiseert Zonnedorpen een ledenbijeenkomst. Dit keer zijn we te gast in dorpshuis “Bij Jacobus”, Borgweg 7/9 in Zeerijp. Tijdens de laatste Algemene ledenvergaderingen bleek dat er bij onze leden een behoefte is aan meer informatie en voorlichting over de energietransitie. Na de ledenbijeenkomst van november vorig jaar waarin Jacco Langebeeke en René Minnegat voorlichting hebben gegeven over warmtepompen en vloerverwarming organiseren wij een nieuwe ledenbijeenkomst. Spreker deze avond is dhr. Joost van Galen van Enexis.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie en thee. 19.30 uur Welkom door de voorzitter Willem Schaap. Hij vertelt waar het bestuur zich op het moment mee bezighoudt. Stand van zaken project Zonnedorpen Aardgasvrij door projectleider Kees Moolenaar. Introductie van de gastspreker Joost van Galen, partner Energietransitie- Enexis Groep. Hij neemt ons mee in zijn visie over de energietransitie en de opslag van energie. Rond 21.00 uur Afsluiting door Willem Schaap en gelegenheid om na te praten met Joost van Galen, het bestuur en de projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij.

Wilt u komen? Laat ons dat voor 5 december weten door een mail te sturen naar Bas Huizing b.huizing@zonnedorpen.nl of te bellen naar 06 19 33 12 55. Dan zorgen wij voor voldoende zitplaatsen, koek en drinken. Koffie/thee en een drankje na afloop krijgt u door ons aangeboden. We zien u graag 12 december.

Geen rekening voor terugvordering energiebelasting

Begin dit jaar hebben alle afnemers van ons zonnepark in ’t Zandt een naheffing over 2022 gekregen. Dit was bedoeld om de energiebelasting terug te vorderen zodat wij konden blijven voldoen aan onze aflossingsverplichtingen. Deze naheffing zal in januari 2024 niet weer voorkomen. Doordat de verlaging van de energiebelasting maar één jaar gold is deze verrekening nu niet meer nodig.Wel zullen wij zoals ieder jaar eind december de meterstanden weer opvragen.

Openingstijden/bereikbaarheid kantoor in december

Vanaf vrijdag 22 december tot maandag 8 januari is ons kantoor in Zijldijk gesloten. Voor dringende zaken blijven wij bereikbaar op 0619331255. In deze weken zal er ook geen koffie-uurtje zijn. Voor storingszaken kunt u bellen naar het storingsnummer dat u van ons heeft ontvangen als wij bij u een warmtepomp hebben geïnstalleerd. Voor dringende overige zaken kunt u blijven bellen naar 06-19331255.

Contributie 2023

De contributie voor het kalenderjaar 2023 van € 10,- per huisadres zal op maandag 11 december worden afgeschreven. Bij de leden die het formulier voor de automatische incasso hebben ingevuld zal dit automatisch gebeuren. De leden die dit niet hebben gedaan zullen op 11 december een mail krijgen met het verzoek om het bedrag handmatig over te maken.

Salderingsregeling voor zonnepanelen: afbouw niet zeker

Nederland heeft een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat er veel te kiezen was in het stemhokje, onder andere of de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen doorgaat. Het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, werd begin 2023 goedgekeurd door de Tweede Kamer. Sindsdien is de Eerste Kamer aan zet, maar die wacht nog steeds op antwoord op een tweede reeks vragen aan demissionair minister Jetten. Daarmee wordt het steeds onwaarschijnlijkerdat de afbouw op 1 januari 2025 van start kan gaan. Bovendien kan het nieuwe kabinet straks beslissen om het wetsvoorstel dat voorziet in de afbouw in te trekken. De samenstelling van de nieuwe coalitie is van grote invloed op het salderingsdossier: bij een linkse coalitie zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarschijnlijk goedkeuren onder de voorwaarde dat er een nieuwe regeling komt zodat Nederlanders met een kleine beurs ook kunnen investeren in zonnepanelen. Bij een coalitie over rechts is de kans groot dat het wetsvoorstel voorlopig niet in stemming wordt gebracht en uiteindelijk wellicht zelfs wordt teruggetrokken. Dan blijft er nog langer onzekerheid bestaan over de toekomst van de salderingsregeling, en onzekerheid is slecht voor de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Want zolang salderen mogelijk is zullen (thuis)batterijen niet lonend zijn. Met slimme inzet van batterijopslag kunnen de pieken uit het gebruik van het netwerk gehaald waardoor het netwerk meer capaciteit krijgt. Hierdoor hoeven er minder nieuwe kabels getrokken te worden en zullen de energietransportkosten op termijn minder stijgen.

Wat je meer kunt doen met een warmtebeeldcamera, spotten van vleermuizen

Verschillende soorten vleermuizen gebruiken verschillende soorten jachttechnieken, vliegpatronen en daarbij horende ultrasone geluiden. Deze worden normaal geregistreerd met een batdetector. Echter soms vliegen de vleermuizen buiten het bereik van de batdetector (bereik is 20m afhankelijk van de detector) waardoor ze niet te horen zijn. Zo foerageren meervleermuizen soms ver boven open water en gebruiken grootoor vleermuizen ‘fluister-sonar’ met een bereik van slechts enkele meters. Dankzij de warmtebeeldcamera kan een inventariseerder op zicht bepalen of hij zich moet verplaatsen naar een betere plaats waar de vleermuizen binnen bereik van de detector vliegen, of dat hij langer moet wachter terwijl vleermuizen niet hoorbaar zijn. Ook kunnen grote objecten zoals flatgebouwen en/of boomholten goed worden geïnventariseerd op hun eventuele gebruik door vleermuizen.

Nieuwe poster

Op diverse plekken zal binnenkort onze nieuwe poster te zien zijn. Met dank aan Studio Fleurig en grafisch ontwerpster Rita Ottink kunnen wij vanaf nu beschikken over nieuw promotiemateriaal.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl