nummer 63 december 2023

secretariaat: Noorderweg 4, 9912TH Leermens

Sluiting kantoor tijdens feestdagen

Het kantoor van Zonnedorpen is vanaf zaterdag 22 december t/m zondag 7 januari gesloten. Voor storingen kunt u blijven bellen naar 06-58980318. Voor andere dringende zaken die niet kunnen wachten kunt u bellen naar 06-19331255, u wordt dan doorgeschakeld naar Bas Huizing. Vanaf maandag 8 januari begroeten wij u graag weer in ons kantoor!

Terugblik ledenbijeenkomst 12 december

Dinsdag 12 december was er in het nieuwe dorpshuis van Zeerijp een goed bezochte ledenbijeenkomst. De leden zijn tijdens deze bijeenkomst bijgepraat door Kees Moolenaar over de actualiteit en projecten van Zonnedorpen. Hierna was het woord aan Joost van Galen.

Hij is partner energietransitie en in die functie bezig met de netcongestie en de uitdagingen die komen kijken bij de verduurzaming van Nederland. Hij gaf een presentatie over deze uitdagingen en ging in op vragen uit de zaal. De presentatie zal binnenkort met jullie gedeeld worden. Na afloop was het tijd voor een hapje en drankje en kon er nagepraat worden over de avond. In 2024 zal Zonnedorpen wederom een avond organiseren om de leden bij te praten over actuele ontwikkelingen.

Meterstanden doorgeven

Leden van Zonnedorpen die ook stroom van Energie VanOns afnemen hebben een mail gekregen met de vraag om de meterstanden op te nemen. De stand van de elektriciteitsmeter hebben wij nodig om na te gaan of de opbrengst van ons Freek Sonneveld Zonnepark in het ’t Zandt dekkend is voor het jaarlijks elektriciteitsgebruik van onze leden. Ook hebben wij de stand nodig om de energiebelasting terug te vragen.

Er zijn verschillende situaties mogelijk. We zetten ze voor u op een rij.

• U nam in 2022 en 2023 stroom van ons stroom af. Geef dan de meterstand(en) in de laatste week van dit jaar door.

• U nam met ingang van 1 januari 2023 of een andere datum in 2023 stroom van EvO af. Geef dan de stand van de begindatum en de stand in de laatste week van dit jaar aan ons door. De beginstand staat op de afrekening van uw vorige energieleverancier.

• Heeft u een slimme meter dan leest u:
1. Levering laag
2.Levering hoog

En als u zonnepanelen heeft:
1. Levering laag
2. Levering hoog
3. Terug levering laag 
4. Terug levering hoog

We willen graag alle standen die u afleest in de meterkast weten.

Wilt u de stand(en) tussen 22 en 31 december 2023 via mail aan ons doorgeven. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 06 – 19331255. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Geen naheffing

Begin dit jaar hebben alle afnemers van ons zonnepark in ’t Zandt een naheffing over 2022 gekregen. Dit was bedoeld om de energiebelasting terug te vorderen zodat wij konden blijven voldoen aan onze aflossingsverplichtingen. Deze naheffing zal in januari 2024 niet weer voorkomen. Doordat de verlaging van de energiebelasting maar één jaar gold is deze verrekening nu niet meer nodig.

Bezoek Zonnepanelen fabriek Elsun

Dinsdag 19 december hebben het bestuur en de duurzaamheidsadviseurs een bezoek gebracht aan de zonnepanelen fabriek Elsun in Roden. Wij hebben daar kunnen zien hoe een zonnepaneel gemaakt wordt. Er werd duidelijke uitleg over het fabricageproces gegeven. Ook de werking van een zonnepaneel werd daar duidelijk gemaakt. Ofschoon de panelen in Roden in elkaar gezet werden, komen de cellen uit Taiwan, het glas uit India en de aluminiumprofielen uit China. Verkocht worden deze panelen door gespecialiseerde installateurs.. Er worden 2 verschillende capaciteiten panelen gemaakt, 310 en 315 wattpiek. Het gewicht is ongeveer 16 kilo, dus de panelen zijn door één persoon te leggen. Meer info op:https://www.elsun.nl/

Groningen wil groene energie betaalbaar en weer van bewoners maken

Op vrijdag 1 december 2023 tekenden wij met 21 andere lokale, regionale en landelijke partijen in de kerk van Garnwerd het initiatief: ‘Betaalbare en groene energie voor alle Groningers’. Alle ondertekenaars zijn betrokken bij het opwekken van lokale en duurzame energie en willen betaalbare en groene energie beschikbaar maken voor alle Groningers. De energierekening duurzaam laag houden door lokaal opgewekte energie tegen kostprijs+ te leveren aan gebruikers. We willen daarmee niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders en groene energie leveren aan de directe omgeving. De inkomsten van de opgewekte energie investeren we lokaal.

Het elektriciteitsnet is overbelast

Netcongestie, -overbelasting van het elektriciteitsnet op momenten dat er heel veel energie wordt opgewekt-, wordt een steeds groter probleem. Peter Gerrits, voorzitter van de Groninger EnergieKoepel en mede-initiatiefnemer: “Door in een gebied voldoende stroom op te wekken, mensen en bedrijven bewust te maken van wanneer ze hun eigen stroom kunnen gebruiken en stroom op te slaan kunnen de kosten veel lager blijven. We hebben daarbij wel de samenwerking nodig met Enexis, bedrijven die meedoen en de overheid.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via contact@zonnedorpen.nl