Zonnedorpen

aardgasvrij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Zonnedorpen

productie van energie

De coöperatie heeft in eigen beheer een Zonnepark met 1500 panelen. 100% lokaal eigendom. Het Zonnepark in 't Zandt is in maart 2019 in gebruik genomen.

Zonnedorpen

opslag van energie

Onze verschillende soorten van energie opslag.