Zonnedorpen aardgasvrij


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Zonnedorpen Aardgasvrij wil met het geld zoveel mogelijk woningen in de dorpen energieneutraal en aardgasvrij maken. Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden of de isolatie van de woning voldoende is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te stappen en naar elektrische verwarming over te gaan. Er zijn afspraken gemaakt met Bosman Duurzaam Advies om alle bewoners die dat willen een gratis duurzaamheidsscan aan te bieden. inmiddels zijn er al 50 duurzaamheidsrapporten uitgebracht.


vlnr Jan Kooistra, duurzaamheidsadviseur(DA), Saskia Schaap, communicatie, Kaas Moolenaar, projectleider, Bas Huizing, projectondersteuner, Els Zijlstra, DA, Willem Schaap, DA, Grietje Sporrel, DA.