Zonnedorpen aardgasvrij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Zonnedorpen Aardgasvrij wil met het geld zoveel mogelijk woningen in de dorpen energieneutraal en aardgasvrij maken. Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden of de isolatie van de woning voldoende is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te stappen en naar elektrische verwarming over te gaan. Er zijn afspraken gemaakt met Bosman Duurzaam Advies om alle bewoners die dat willen een gratis duurzaamheidsscan aan te bieden. Inmiddels zijn er al een kleine 100 rapporten uitgebracht.

Voor de volgende fase in het project hebben wij ook 2 installateurs aan ons weten te binden. Zij werken op ZPP-basis voor ons project en zijn meerdere dagen per week voor Zonnedorpen aan het werk. Het is niet mogelijk om deze installateurs rechtstreeks te benaderen. De planning voor het installeren loopt via kantoor van Zonnedorpen.


vlnr Jan Kooistra, duurzaamheidsadviseur(DA), Saskia Schaap, communicatie, Kees Moolenaar, projectleider, Bas Huizing, projectondersteuner, Els Zijlstra, DA, Willem Schaap, DA, Grietje Sporrel, DA.