Zonnedorpen aardgasvrij


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Zonnedorpen Aardgasvrij wil met het geld zoveel mogelijk woningen in de dorpen energieneutraal en aardgasvrij maken. Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden of de isolatie van de woning voldoende is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te stappen en naar elektrische verwarming over te gaan.

In november 2021 is de projectgroep Zonnedorpen Aardgasvrij aan de slag gegaan.


vlnr Els Zijlstra, duurzaamheidsadviseur (DA), Bas Huizing, projectondersteuner, Willem Schaap, DA,

Jan Kooistra, DA, Kees Moolenaar, projectleider, Grietje Sporrel, DA, Dennis Kooistra, DA.