Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

De dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk liggen in Noord-Groningen, gemeente Loppersum. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een energie coöperatie op te richten. Onze omgeving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen we zelf ook een daad stellen, we maken onze eigen energie!

Wie

Energiecoöperatie Zonnedorpen U.A. gevestigd te Loppersum

De energie coöperatie van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Het bestuur bestaat uit:

  • Patrick Caspers Voorzitter Zijldijk
  • Willem Schaap Vice-voorzitter Zijldijk
  • Kees Moolenaar Secretaris Leermens
  • Pi van Weert Penningmeester ‘t Zandt
  • Jan Kooistra Bestuurslid Zeerijp

Sinds onze start op 16 september 2015 nu 60 leden.

Wat

●Zonnedorpen als basis voor einddoel: energie onafhankelijk

● Zonnedorpen projecten: realisatie van de coöperatieve doelen

o “Postcoderoos” Zonnepanelen veld opstelling 3000m2

o Energie neutraal dorpen (initiatief provincie Groningen) d.m.v.

Zonnepanelen schuurdak opstelling “Boltema Heerd” Zijldijk

o Car Sharing project

Waar

● Postcoderoos over 6 postcodes

● Aardbevingsgebied “Loppersum”

● Installatie realisatie in postcode 9915

     G van Damstraat 't Zandt

● Operationeel maart 2018

Wanneer

Vergunning verleend september 2017

revisie vergunning januari 2018

start bouw maart 2018

opening park 14 april 2018

Waarom

● Behoefte naar zelfvoorzienend en energie neutraal

● Alternatieven gebruiken i.p.v. aardgas (“gasvrije omgeving”)

● Positief tegengeluid i.v.m. aardgaswinning en kolencentrales

● In eigen beheer duurzame energie opwekken

● Versterken eigen regio (sociaal en financieel)

Hoe

● Doel stroomprijs van € 0,18 kWh; € 0,169 kWh is huidige doel!

● Externe financiering (coöperaties, overheden, bedrijfsleven)

● Geen investering verplichting bij afname, € 10 jaar-lidmaatschap

● Breed draagvlak door lage drempel en financieel voordeel

● Bestaande technieken voor robuuste installatie

● Speciaal ontwerp met lage hoogte waardoor goede landschappelijke

inpassing en hierdoor goede acceptatie door bewoners

● Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid)

Hoogtepunten

Zonnedorpen ontvangt postcoderoospremie

De Energiecoöperatie Zonnedorpen is op 8 december 2015 gekozen tot een van de initiatieven waaraan de postcoderoospremie is toegekend.

Gedeputeerde Nienke Homan van Provincie Groningen heeft een cheque van € 50.000,- overhandigd aan Patrick Caspers, de voorzitter van de Energiecoöperatie Zonnedorpen.

Het geld is natuurlijk welkom als basis voor de investeringen die gedaan moeten worden, maar net zo belangrijk is dat een kritisch panel overtuigd is van de haalbaarheid van de plannen. Een erkenning dat de energiecoöperatie Zonnedorpen op het goede spoor zit.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Nodig daarom familie, vrienden en andere dorpsgenoten uit om ook lid te worden, om zo nog sneller de eigen energie op te kunnen wekken.


Zonnedorpen ontvangt vergunning

De Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft 06 september 2017 de omgevingsvergunning ontvangen voor de realisatie van het zonneveld aan de Gerard van Damstraat te ‘t Zandt.


Zonnedorpen heeft opdracht bouw verstrekt

Woensdag 24 januari 2018 is in dorpshuis ’t Zandt de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van Zonnepark ’t Zandt. Voorzitter van Energiecoöperatie Zonnedorpen, Patrick Caspers, en Roel Lok, mede-eigenaar van Zonnestroom Nederland zetten met hun handtekeningen de eerste concrete stap richting de realisatie van Zonnepark ’t Zandt. ‘Wie dount!’ zegt Patrick Caspers.

Concept

● 1528 panelen

● Oost-West opstelling

● Laagbouw

● 344.000 kWh/jaar

● particuliere en zakelijke klanten

Bouwaanvraag / realisatie


3D aanzichtenInvestering Zonneveld ‘t Zandt

Te financieren:

● 1528 panelen inclusief onderbouw

● Aansluiting Enexis (aansluitpunt en veld trafo)

● Vergunningskosten (leges en “verplichte” advieskosten)

● Diverse posten


Totaal ca. €490.000,- ex BTW

Goedkeuring op investering van ALV : Bandbreedte: -5% = € 465.000,- / +5% = € 515.000,-

Exploitatie zonneveld 't Zandt

Exploitatie opzet o.b.v. volledige afzet van het veld:

● Cashflow van ca. € 2.000,- in 2018

● Startend is de cashflow ca. € 15.000 per jaar

● Oplopend naar ruim € 375.000, na 15 jaar

De liquiditeit komt niet in gevaar indien de helft van de stroom opbrengst wordt afgenomen.

Verwachte prijs € 0,169 kWh (doel € 0,18 kWh)

Onze uitdagingen

● Vasthouden aan U.S.P.’s Zonnedorpen, kracht van initiatief

● Financiering vorm “niet regulier” (onbegrip / risico's / tarieven)

● Beleid nog in ontwikkeling; lange / moeilijke procedures

● Coöperatie (vrijwilligers) i.p.v. professionals / bedrijfsmatig

● Wet van de remmende voorsprong overwonnen!