Van het gas af, en dan?

Aan alle bewoners van Garsthuizen en Startenhuizen


Beste dorpsbewoners,


Energiecoöperatie Zonnedorpen nodigt je van harte uit deel te nemen aan de digitale bijeenkomst “Garsthuizen van het gas af” op

14 april 2021 om 19.30 uur

Wie zijn wij?

Energiecoöperatie Zonnedorpen is een energiecoöperatie met als werkgebied de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk en omgeving. Zij heeft zich als doel gesteld zoveel mogelijk woningen in het gebied energieneutraal en aardgasvrij te maken. Dit uiteraard in goede samenwerking met bewoners en overheden.

De energie coöperatie Zonnedorpen heeft meerdere doelen;

 • Het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen en bedrijven.
 • Het exploiteren van een gezamenlijk zonneveld zodat er stroom beschikbaar is voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren.
 • Het adviseren bij energiebesparende maatregelen
 • Het opslaan van energie zodat de energievraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.
 • Het ondersteunen van de coöperatie Deelslee U.A. bij het exploiteren van elektrische deelauto’s
 • Het participeren in andere duurzame energieprojecten (zon, wind, biogas, waterstof, geothermie)

Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden voor welke duurzame maatregelen een woning geschikt is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te stappen en naar een vorm van all-electric verwarming over te gaan.


Waarom deze digitale bijeenkomst?

In Garsthuizen en Startenhuizen is Jan de Vries, ondersteund door Erik Dijkshoorn uit Oudeschip en Bert van Lunteren uit Groningen al enige tijd bezig met de vraag hoe onze beide dorpen zelfvoorzienend zouden kunnen worden qua energie. Onlangs is daarvoor de samenwerking tot stand gekomen met Zonnedorpen om te kunnen profiteren van de ervaringen die daar zijn opgedaan en e.e.a. in een groter verband te kunnen aanpakken. Immers, de andere dorpen staan voor dezelfde vragen.
Maar het nadenken over energietransitie van het dorp heeft weinig zin als er geen samenwerking is met de bewoners.

Daarom willen we ons in deze bijeenkomst aan jullie presenteren.


Het programma.

 • De energiecoöperatie Zonnedorpen stelt zich aan je voor d.m.v. de voorzitter, Patrick Caspers evenals Jan de Vries uit Garsthuizen en Willy Jansen, de energiecoördinator van de gemeente Eemsdelta.
 • Tijdens deze presentaties zal een kort beeld gegeven worden hoe een energie zelfstandiger Garsthuizen bereikt zou kunnen worden en de mogelijke stappen op weg daarheen.
 • We willen laten zien hoe je nu al zou kunnen profiteren van het lidmaatschap van Zonnedorpen.
 • Ook willen we iets zeggen over hoe nu al energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. We zullen je vragen je aan te melden voor een bezoek van een energiecoach. Deze kan dan uitwerken hoe je woning energiezuiniger gemaakt kan worden.
 • Tot slot willen we graag van je horen of je actief een rol zou willen spelen in dit geheel, bijvoorbeeld door het volgen van de training voor energiecoach met daarna in het eigen dorp bewoners bezoeken.

Wij hopen dat je wilt meepraten op 14 april Dat kan door je aan te melden door een mail te sturen naar janroelfdevries@outlook.com

Je ontvangt dan een mail retour met instructies hoe je met computer, tablet of telefoon kunt aansluiten en eventueel inbreng kunt geven. Je hoeft daarvoor niets te downloaden.

Ook als je niet aan de video presentatie kunt deelnemen, maar wel op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige activiteiten kun je dit melden bij janroelfdevries@outlook.comMet vriendelijke groet,

Patrick Caspers,                                              Jan Roelf de Vries

Voorzitter Zonnedorpen                              Adviseur Zonnedorpen Garsthuizen