De dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk liggen in Noord-Groningen, gemeente Loppersum. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een energie coöperatie op te richten. Onze omgeving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen we zelf ook een daad stellen, we maken onze eigen energie!

Wat willen we?

De energie coöperatie Zonnedorpen heeft meerdere doelen;

  • - het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen.
  • -We hebben een gezamenlijk zonneveld en hebben stroom beschikbaar voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren.
  • - Het adviseren bij energiebesparende maatregelen
  • - Het opslaan van energie zodat de energievraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.
  • - Het stimuleren en exploiteren van elektrische deelauto’s
  • - Het participeren in andere duurzame energieprojecten (zon, wind, biogas, waterstof, geothermie)

Hoe kan ik meedoen?

De coöperatie is op 10 september 2015 opgericht. Iedereen kan lid worden, ook als je (nog) geen gebruik van de "eigen" energie maakt. lidmaatschapskosten zijn € 10,- per huishouding. Je mag maximaal het jaarverbruik van het veld afnemen, met een maximum van 10.000 kWh.

Energie VanOns is onze eigen coöperatieve energiemaatschappij. Zonnedorpen beveelt deze leverancier van harte aan, omdat over de verrekening afspraken zijn gemaakt en omdat de dorpen per lid maximaal € 75,- per jaar overgemaakt krijgen.

En nu verder.....

Nu het zonnepark er staat, kunnen we verder met volgende projecten. zo is er een aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken gehonoreerd, waar we ons de komende tijd voor gaan inzetten..