De dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk liggen in Noord-Groningen, gemeente Loppersum. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een energie coöperatie op te richten. Onze omgeving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen we zelf ook een daad stellen, we maken onze eigen energie!

Wat willen we?

De energie coöperatie Zonnedorpen heeft meerdere doelen;

  • - het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen.
  • -We hebben een gezamenlijk zonneveld en hebben stroom beschikbaar voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren.
  • - Het adviseren bij energiebesparende maatregelen
  • - Het opslaan van energie zodat de energievraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.
  • - Het stimuleren en exploiteren van elektrische deelauto’s
  • - Het participeren in andere duurzame energieprojecten (zon, wind, biogas, waterstof, geothermie)

Hoe kan ik meedoen?

De coöperatie is op 10 september 2015 opgericht. Iedereen kan lid worden, ook als je (nog) geen gebruik van de "eigen" energie maakt. lidmaatschapskosten zijn € 10,- per huishouding. Je mag maximaal het jaarverbruik van het veld afnemen, met een maximum van 10.000 kWh.

Onze toekomstvisie

We gaan de komende tijd vaart maken om een cooperatief georganiseerd, datagedreven energiebedrijf te ontwikkelen. Dit gaan we doen samen met Energie VanOns. De introductie van de Wubaro gasloze CV ketel is de eerste stap, SuWoTec en/of Nissan lijken een (thuis) batterijen te gaan leveren, en er wordt gezocht naar een zonnepanelenleverancier (en omvormers), isolatie, kwh-meters, wellicht ook wel triple-glas en solar thermal. Onze partner Envitron zorgt voor de nodige soft- en hardware om alle bouwstenen van energienet II met elkaar te gaan verbinden.

Ons ideaalbeeld is dat het energiebedrijf van de toekomst geen stroom, gas of warmte verkoopt maar bemiddeld tussen aanbieders en vragers van energie, en daar alleen maar een service fee voor berekend. Hiermee verschuift het model van een energiebedrijf van ‘meer verdienen door meer energie te verkopen’ naar het matchen van vraag en aanbod van energie in-, en tussen huizen en/of op verschillende energiemarkten.

Energie VanOns is onze eigen coöperatieve energiemaatschappij. Zonnedorpen beveelt deze leverancier van harte aan, omdat over de verrekening afspraken zijn gemaakt en omdat de dorpen per lid € 75,- per jaar overgemaakt krijgen.

En nu verder.....

Nu het zonnepark er staat, kunnen we verder met volgende projecten. zo is er een SDE+ aanvraag toegekend voor een boerderijdak met 540 panelen, en gaan we met volle kracht verder met het project autodelen. zie hiervoor de aparte pagina.