Zonnedorpen van het gas af

Steeds meer Nederlanders verwarmen hun huis met een warmtepomp om geld te besparen en ons milieu te beschermen. Er is ook een andere optie. een warmtepomp kies je voor een nieuw systeem dat niet op aardgas maar op elektriciteit werkt. Daarmee wordt je woning dan aardgasvrij.

Meer mensen gaan ook op zoek naar een alternatief voor aardgas en het samen opwekken van energie, blijkt uit de jaarlijkse Lokale Energie Monitor. Zonnedorpen heeft het initiatief genomen om samen met bewoners energie op te wekken en woningen van het aardgasnet te halen.

Alternatief voor aardgas

De gemeente Loppersum wil in 2030 onafhankelijk zijn van aardgas. Daarom helpt de gemeente met een individuele stimuleringsmaatregel voor woningeigenaren met een onafhankelijk energieadvies en een subsidie tot max. € 5.000,-. Een renteloze lening van maximaal €20.000,-. is optioneel. Aan individuele stimuleringsmaatregelen zijn wel voorwaarden verbonden.

Zo mag je aardgas niet vervangen door een andere fossiele brandstof en de toepassing van hout-pellet wordt ontmoedigd. Om voor subsidie en/of een renteloze lening in aanmerking te komen moet het project binnen 12 maanden na toekenning zijn uitgevoerd. Nieuwbouw valt er buiten en de regeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Zo ziet je energieadvies er uit

Via Zonnedorpen maak je een afspraak voor een energiescan van je woning. Die energiescan wordt uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-W adviseur. Je woning wordt onder andere geïnspecteerd op aanwezige isolatie, verwarming en ventilatie. Dit wordt doorberekend d.m.v. specifieke woninggegevens zoals oppervlakte van vloeren, gevels en daken. Hierna wordt de energie-index bepaald. Dit is wat je krijgt:

  • een warmteverlies-eis waaraan de woning minimaal moet gaan voldoen op basis van bouwjaar van de woning
  • een berekening van het huidige warmteverlies van de woning
  • een opsomming van mogelijke maatregelen die er toe leiden dat de woning voldoet aan de warmteverlies-eis.

De adviseur schrijft een rapport en adviseert maatregelen met een financiële begroting. Een tweede gesprek met de adviseur naar aanleiding van het rapport is optioneel. Deze onafhankelijke energiescan kun je gebruiken voor het aanvragen van offertes voor (gefaseerde) verduurzamingsmaatregelen.

Het stappenplan

In het Zonnedorpen programma worden in 2020 50 gasvrije cv-ketels geplaatst en - voor wie dat willen - tevens energieopslag en zonnepanelen. In fase twee willen we 700 huishoudens met deze technologie aardgasvrij maken. Het collectief van 750 huizen zal op sommige momenten energie leveren en op andere momenten energie inkopen op de energiemarkten, met behulp van een buurt- of thuisbatterij.

Met subsidie van de gemeente Loppersum op de energiescan en apparatuur en gezamenlijke inkoop van warmtesystemen gaat Zonnedorpen beginnen met 50 deelnemers. Woningen worden uitgerust met een gasvrije cv-ketel. Huishoudens die dat wensen kunnen later worden voorzien van een batterij. Maar dat doen we in fase twee en alleen als dat ook interessant voor je is.

Waarom meedoen?

Met nieuwe technologie kunnen we over een paar jaar inspelen op variabele energieprijzen. De eerste voorbeelden hiervan in Nederland (Voorhout) zijn er al. Wij willen dit gaan realiseren voor Zonnedorpen. Het plaatsen van de Wubaro gasvrije cv-ketel is een eerste stap.

Voordelen voor de eerste 50 deelnemers

Je krijgt een volledige energiescan van je woning voor slechts €50,-.
Je krijgt bij aanschaf van de installatie ISDE subsidie bovenop de subsidie van de gemeente.
Een renteloze lening van maximaal €20.000,-. is optioneel. Zie de Loppersum regeling.
Je participeert in een community in de buurt die initiatieven neemt en je ontzorgt.
Je draagt bij aan duurzaam Zonnedorpen.
Je maakt maximaal gebruik van je eigen energie en in de buurt opgewekte energie.
Je krijgt een scherp tarief van energieleverancier Energie VanOns.
Je doet mee aan een Nationaal icoonproject met internationale uitstraling.

Voorwaarden

1. Een woning of gebouw in het postcodegebied van Zonnedorpen.
2. Internetverbinding.
3. Slimme meter.
4. Overstappen naar Energie VanOns als energieleverancier.
5. Delen van data binnen het consortium o.l.v. Zonnedorpen met als doel om te leren en de volgende stappen in de regio kunnen zetten.
6. Deelnemen aan onderzoek van RUG en Hanzehogeschool Met volledige inachtname van AVG/privacy regels.