De nieuwe Postcoderoosregeling

De postcoderoos-regeling wordt vervangen. Op 25 mei heeft de minister het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het conceptadvies van het planbureau voor de leefomgeving (PBL) over het subsidietarief is op 19 juni gepubliceerd.


Nieuwe, versimpelde subsidieregeling


 • Scope:
  • Energiecoöperaties en VVE’s.
  • Projecten: voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp. Mogelijk worden deze grenzen nog aangepast, mogelijk komen ook kleinschalige waterkrachtprojecten in aanmerking.
  • Leden van de energiecoöperatie of VVE zijn particulieren of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting en wonen bij start project in het postcoderoosgebied van productie. Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor leden van de energiecoöperaties (dit is een versoepeling ten opzichte van nu).
 • Financieel:
  • De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie/VVE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie/VVE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld (in de huidige Postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VVE het belastingvoordeel via hun energieleverancier).
  • De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar (dit komt overeen met de SDE+-systematiek).
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het tarief, na consultatie van de sector, op basis van de reële kosten van een PCR-project.
  • Budget: € 37 miljoen voor 2021. In de daaropvolgende jaren kan een vergelijkbaar budget worden opengesteld als een volgend kabinet daartoe besluit.
 • Participatie:
  • Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen, wind: een lid per 2 kWp.
  • Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming , ongeacht de hoogte van de financiële inleg.
 • Wanneer:
  • De Postcoderoosregeling zal per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen.
  • Voor de op 31 december 2020 bestaande leden zal het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing blijven gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de energiecoöperatie/VVE is aangewezen (als wordt voldaan aan artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag).
 • Uitvoering: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).


Tarief


Het PBL heeft een voorlopig tarief berekend voor de opvolger van de postcoderoosregeling.

Tabel 8-1 Overzicht subdieparameters

Categorie

Basisbedrag 2021 (eurocent per kilowattuur)

Vollasturen
(uur/jaar)

Rendement op eigen vermogen (%)

Economische levensduur
(jaar)

Zon-pv, 100 kilowattpiek

10,6

950

9,7

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 8,50 meter per seconde

5,7

3120

8,9

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 8,00 meter per seconde

6,3

2800

9,0

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 7,50 meter per seconde

7,0

2470

9,0

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 7,00 meter per seconde

8,0

2130

9,0

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 6,75 meter per seconde

8,4

2010

9,0

20

Wind, 1 megawatt – windsnelheid 6,50 meter per seconde

9,4

1790

9,0

20

Waterkracht, 50 kilowatt

13,1

5000

10,1

15Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stellen PBL, TNO en DNV GL vervolgens het eindadvies op voor EZK. De minister van EZK besluit uiteindelijk over de nieuwe Postcoderoossubsidieregeling.


Geen overgangsregeling


In de brief staat dat er geen overgangsregeling komt voor bestaande PCR-projecten. Daar hadden we als Energie Samen wel op gehoopt, maar in de gesprekken met Economische Zaken bleek dit uiteindelijk niet mogelijk (lees meer).


Bestaand PCR-project: wat nu?


Wanneer je nu met een PCR start of een bestaand PCR-project hebt, blijf je tot 15 jaar in de oude regeling. In het nieuwe energiebelastingplan is die verlaging van de energiebelasting afgesproken. Dat is een risico voor de businesscase. De gevolgen kan je in eerste instantie uitrekenen en je kan dit communiceren aan je leden.


Wat is de oude postcoderoosregeling

De postcoderoos-regeling waaronder het Freek Sonneveld onder ontwikkeld is houdt in dat er in een begrensd gebied de mogelijkheid geboden wordt om een energiecoöperatie op te richten. de leden van deze coöperatie krijgen een korting van 10,4 ct +BTW op hun stroomrekening. Daarmee moeten de extra kosten van het kleinschalig opwekken van groene energie (wind, zon) worden gedekt.

Een postcodegebied is het gebied waar de eerste 4 cijfers van de postcode gelijk zijn. Een postcoderoos is een postcodegebied samen met alle direct daaraan grenzende postcodegebieden. In ons geval komt de installatie in 't Zandt (9915) te staan, dan bestaat de postcoderoos uit het gebied 't Zandt, Zijldijk (9987), Garsthuizen (9923), Zeerijp (9914), Leermens (9912) en Godlinze (9908)).

De zogenaamde energiebelastingkorting wordt ontvangen over elke opgewekte kWh stroom door de installatie die in eigendom moet zijn van de coöperatie..