Steeds meer Nederlanders verwarmen hun huis met een warmtepomp om geld te besparen en ons milieu te beschermen. Er is ook een andere optie. Met de gasvrije cv-ketel van Wubaro kies je voor een nieuw systeem dat niet op aardgas maar op elektriciteit werkt. Daarmee wordt je woning op een betaalbare manier aardgasvrij.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een alternatief voor aardgas en het samen opwekken van energie, blijkt uit de jaarlijkse Lokale Energie Monitor. Zonnedorpen heeft het initiatief genomen om samen met bewoners energie op te wekken en woningen van het aardgasnet te halen.

Aantrekkelijk en eerlijk alternatief voor aardgas

Zonnedorpen en Wubaro hebben samen met de stichting Energy Commons Institute een aantrekkelijke aanbieding samengesteld met veel financieel voordeel voor de eerste 50 woningen.

De gemeente Loppersum wil in 2030 onafhankelijk zijn van aardgas. Daarom helpt de gemeente met een individuele stimuleringsmaatregel voor woningeigenaren met een onafhankelijk energieadvies en een subsidie tot max. € 5.000,-. Een renteloze lening van maximaal €20.000,-. is optioneel. Aan individuele stimuleringsmaatregelen zijn wel voorwaarden verbonden.

Zo mag je aardgas niet vervangen door een andere fossiele brandstof en de toepassing van hout-pellet wordt ontmoedigd. Om voor subsidie en/of een renteloze lening in aanmerking te komen moet het project binnen 12 maanden na toekenning zijn uitgevoerd. Nieuwbouw valt er buiten en de regeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Zo kan de toekomst er uit zien

Met energieopslag thuis en in de buurt, een gasvrije cv-ketel en zonnepanelen kunnen we over een paar jaar inspelen op variabele energieprijzen. De eerste voorbeelden hiervan in Nederland zijn er al. Zo hebben 33 huishoudens in een nieuwbouwwijk in de gemeente Voorhout nog slechts een energierekening van €18 per maand. Het plaatsen van een Wubaro gasvrije cv-ketel is een eerste stap.

Zo ziet je energieadvies er uit

Via Zonnedorpen maak je een afspraak voor een energiescan van je woning. Die energiescan wordt uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-W adviseur. Je woning wordt onder andere geïnspecteerd op aanwezige isolatie, verwarming en ventilatie. Dit wordt doorberekend d.m.v. specifieke woninggegevens zoals oppervlakte van vloeren, gevels en daken. Hierna wordt de energie-index bepaald. Dit is wat je krijgt:

  • een warmteverlies-eis waaraan de woning minimaal moet gaan voldoen op basis van bouwjaar van de woning
  • een berekening van het huidige warmteverlies van de woning
  • een opsomming van mogelijke maatregelen die er toe leiden dat de woning voldoet aan de warmteverlies-eis.


De adviseur schrijft een rapport en adviseert maatregelen met een financiële begroting. Een tweede gesprek met de adviseur naar aanleiding van het rapport is optioneel. Deze onafhankelijke energiescan kun je gebruiken voor het aanvragen van offertes voor (gefaseerde) verduurzamingsmaatregelen.

Naast energiebesparende maatregelen is het aanbod van Zonnedorpen om gebruik te maken van de Wubaro gasvrije cv-ketel.

Zonnedorpen zet nu de eerste stappen

In het Zonnedorpen programma worden in 2020 50 gasvrije cv-ketels geplaatst en - voor wie dat willen - tevens energieopslag en zonnepanelen. In fase twee willen we 700 huishoudens met deze technologie aardgasvrij maken. Het collectief van 750 huizen zal op sommige momenten energie leveren en op andere momenten energie inkopen op de energiemarkten, met behulp van een buurt- of thuisbatterij.

Met subsidie van de gemeente Loppersum op de energiescan en apparatuur en korting op de gasvrije cv-ketel van Wubaro gaat Zonnedorpen beginnen met 50 deelnemers. Woningen worden uitgerust met een gasvrije cv-ketel. Huishoudens die dat wensen kunnen later worden voorzien van een batterij. Maar dat doen we in fase twee en alleen als dat ook interessant voor je is.

Waarom meedoen?

Met nieuwe technologie kunnen we over een paar jaar inspelen op variabele energieprijzen. De eerste voorbeelden hiervan in Nederland (Voorhout) zijn er al. Wij willen dit gaan realiseren voor Zonnedorpen. Het plaatsen van de Wubaro gasvrije cv-ketel is een eerste stap.

Voordelen voor de eerste 50 deelnemers

Je krijgt een volledige energiescan van je woning voor slechts €50,-.
Je krijgt bij aanschaf van de gasvrije cv-ketel een ISDE subsidiebedrag dat nog definitief moet worden vastgesteld.
Een renteloze lening van maximaal €20.000,-. is optioneel. Zie de Loppersum regeling.
Je participeert in een community in de buurt die initiatieven neemt en je ontzorgt.
Je draagt bij aan duurzaam Zonnedorpen.
Je maakt maximaal gebruik van je eigen energie en in de buurt opgewekte energie.
Je krijgt een scherp tarief van energieleverancier Energie VanOns.
Je doet mee aan een Nationaal icoonproject met internationale uitstraling.

Voorwaarden

1. Een woning of gebouw in het postcodegebied van Zonnedorpen.
2. Internetverbinding.
3. Slimme meter.
4. Overstappen naar Energie VanOns als energieleverancier.
5. Delen van data binnen het consortium o.l.v. Zonnedorpen met als doel om te leren en de volgende stappen in de regio kunnen zetten.
6. Deelnemen aan onderzoek van RUG en Hanzehogeschool Met volledige inachtname van AVG/privacy regels.