Nummer 22 - november 2019

Secr.: Noorderweg 4, 9912 TH Leermens

info@zonnedorpen.nl

Zonnedorpen gaan van het gas af

Zonnedorpen is betrokken bij de ontwikkeling van een revolutionaire gasloze CV ketel. Deze ketel werkt ongeveer als een warmtepomp, maar heeft een hoger rendement. Ook levert het apparaat warm water. Dat betekent dat er naast de huidige gasketel niets veranderd hoeft te worden aan de bestaande CV- en elektrische installatie. De bestaande radiatoren kunnen gewoon gebruikt blijven worden. De warmte wordt uit de buitenlucht gehaald. Een ander verschil met een normale warmtepomp is dat het systeem ook bij extreem lage buitentemperaturen blijft werken.
Praktijktest
Wij willen binnen de Zonnedorpen een praktijktest gaan doen, waarbij nauw contact met de deelnemers noodzakelijk is. Hiervoor willen wij zoveel mogelijk huizen in ons gebied van een gasloze CV ketel voorzien.

Wanneer zijn de ketels beschikbaar
Zonnedorpen gaat met de gemeente Loppersum een aanvraag doen voor subsidie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij verwachten begin volgend jaar met deze praktijktest te kunnen beginnen.

Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover in een volgende nieuwsbrief. Er zal begonnen worden met een test op 50 adressen. Hiermee willen wij ervaring opdoen met de installatie van het apparaat. Ook wordt overwogen om in het project batterijopslag aan te bieden om het netwerk te ontlasten.

Nieuw kantooradres
Er komt steeds meer werk op het bestuur van Zonnedorpen af. Daarom is er een kantoor betrokken in het voormalige kerkje aan de Fivelweg 45 in Zijldijk. Postadres blijft Noorderweg 4 9912TH Leermens.

Nieuwe huisstijl en logo
Omdat de aandachtsgebieden van Zonnedorpen steeds breder worden is ook besloten om de huisstijl te professionaliseren. Het nieuwe logo staat al bovenaan deze nieuwsbrief en deze is ook verwerkt in het nieuwe promotiemateriaal dat in gebruik genomen is.

resultaten van het Freek Sonneveld
Het zonneveld in ’t Zandt is sinds 1 maart aangesloten en heeft nu (eind oktober) al 328 MWh stroom geproduceerd. De prognose voor een heel jaar is 344 MWh. De verwachting is dat deze opbrengst ruim overtroffen zal worden.

Zonnedorpen aanwezig op Klimaattop Noord Nederland
Op het terrein van de voormalige suikerfabriek in Groningen is op 31 oktober de klimaattop Noord Nederland gehouden. Zonnedorpen heeft hier ook met een stand gestaan. Op onze stand was de Wubaro gasloze CV ketel te zien.

Ook stond er een Suwotec zand-looizuur accu.Op deze dag zijn veel contacten gelegd en hebben 1400 bezoekers de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen zien.


Salderingsregeling
Minister Wiebes heeft eind oktober de afbouw van de salderingsregeling bekend gemaakt. Na 2023 wordt de mogelijkheid van salderen met 11% per jaar verminderd. Vanaf 2031 is salderen dan helemaal niet meer mogelijk. Ook wordt de slimme meter vanaf 2021 verplicht gesteld. Zonder slimme meter is niet vast te stellen hoeveel stroom er uiteindelijk gesaldeerd wordt.

Netwerkproblemen
Enexis heeft inmiddels een stop afgekondigd op het aansluiten van grotere zonnedaken en parken in onze regio. Zonnedorpen is daar ook door gedupeerd. Een boerderijdak kan nu niet aangesloten worden. Met de provincie zijn wij inmiddels in gesprek om een oplossing voor dit probleem te vinden Naar aanleiding van gesprekken op de klimaattop is er ook door Enexis een opening geboden om in gesprek te gaan over versnelde aansluiting bij toepassing van accuopslag bij dit dak. Daarnaast word t er in samenwerking met de Groninger Energie Koepel ook naar juridische mogelijkheden gekeken.

Tot slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl.