Compensatie waardedaling bekend

Het instituut mijnbouwschade Groningen heeft de vergoedingen bekend gemaakt die voor de dorpen in ons gebied gaan gelden. Het uit te keren bedrag wordt bepaald aan de hand van de OZB waarde per 1-1-2019.

Dorp minimaal maximaal
Garsthuizen 11,0 % 15,7 %
Godlinze 5,5 % 8,3 %
Leermens 10,1 % 13,8 %
't Zandt 9,2 % 13,8 %
Zeerijp 13,8 % 18,2 %        
Zijldijk 5,5 % 9,2 %

Nienke Homan bij Zonnedorpen

Op 11 augustus heeft gedeputeerde Nienke Homan een bezoek gebracht aan het bestuur van Zonnedorpen. Besproken zijn de projecten waar Zonnedorpen bij betrokken is en ook waar de provincie Zonnedorpen zou kunnen ondersteunen.

https://twitter.com/i/status/1293194439683444741


Zonnedorpen gaat aardgasvrij

Zonnedorpen start met een project om 50 huizen in haar gebied aardgasvrij te maken. verder lezen

De nota “Ruimte voor energie”

De gemeente Loppersum heeft samen met Appingedam en Delfzijl een energievisie opgesteld. In deze nota “ruimte voor energie” wordt aangegeven waar binnen de gemeentes plaats is voor zon- en windenergie. bekijk de nota

Nieuwsbrief 27 is uit!

Kenmerken Zonnepark 't Zandt

Het zonnepark van zonnedorpen in 't Zandt heeft twee unieke eigenschappen.

  1. Afnemers van energie van zonnedorpen hoeven niet te investeren in het park. Hierdoor is deze groene energie ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.
  2. Het hoogste punt van het zonnepark is maar 1 meter boven het maaiveld. in combinatie met een haag rondom is het veld zo maximaal aan het oog onttrokken. ook het uitzicht van de aanwonenden wordt op deze wijze niet belemmert. Je kunt er gewoon overheen kijken.

Zo draagt Zonedorpen in het aardbevingsgebied van Groningen bij aan de broodnodige energietransitie,

weg van het aardgas!

Opbrengst

Het Zonnepark in 't Zandt heeft vanaf 1 maart 2019 tot eindaugustus 2010 670.000 kW energie geleverd.


Daarmee is ruim 668 ton CO2 niet in het milieu terecht gekomen.

prijsvergelijking energieaanbieders juli 2020


electra

gas

vastrecht electra

vastrecht gas

Zonnedorpen

0,17000 *

0,71720

57

57


Greenchoice

0,22370

0,70700

69

69

Vattenfall

0,22206

0,76456

72

72

Essent

0,20945

0,73710

78

78

VandeBron

0,21508

0,68328

90

90


* dit bedrag kan licht afwijken als de tarieven energiebelasting en opslag duurzame energie door de overheid gewijzigd worden.

Zonnedorpen mag alleen leveren als de hoofdaansluiting in een van de volgende postcodegebieden valt: 9908, 9912, 9914, 9915, 9923 of 9987.