Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

ALV Zonnedorpen 7 maart

9 januari 2019

Nu het 't Zandtster zonnepark deze maand aan het net komt is het tijd om de leden bij te praten en gezamenlijk over de toekomst te praten. Daarom is een algemene ledenvergadering uitgeschreven op donderdag 7 maart in het dorpshuis in Zijldijk. aanvang 20.00 uur.

Financiering is rond

10 december 2018

Na een lange periode en veel werk van uw bestuursleden is het dan zover; De panelen gaan geplaatst worden. Januari gaan we aan het net.

Er zijn al veel afnemers. 70% van het veld is inmiddels verzegd. Wanneer je interesse hebt, meld je bij het bestuur.

Duurzaamheidslening gemeente loppersum

19- juli 2018

Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak.

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Loppersum.

Kenmerken Zonnepark 't Zandt

Het zonnepark van zonnedorpen in 't Zandt heeft twee unieke eigenschappen.

  1. Afnemers van energie van zonnedorpen hoeven niet te investeren in het park. Hierdoor is deze groene energie ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.
  2. Het hoogste punt van het zonnepark is maar 1 meter boven het maaiveld. in combinatie met een haag rondom is het veld zo maximaal aan het oog onttrokken. ook het uitzicht van de aanwonenden wordt op deze wijze niet belemmert. Je kunt er gewoon overheen kijken.


Zo draagt Zonedorpen in het aardbevingsgebied van Groningen bij aan de broodnodige energietransitie,

weg van het aardgas!Autodelen

Zonnedorpen onderzoekt de mogelijkheden om in de dorpen electrische deelautos neer te zetten. Deze voertuigen kunnen door alle dorpsbewoners tegen geringe vergoeding gebruikt worden. Ook wordt de aanschaf van een aantal electrische deel-fietsen overwogen. Deze auto's en fietsen worden voorzien van zelf opgewekte zonnestroom.

Zonnedorpen bij fakkeltocht

Een aantal bestuursleden van de Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft meegelopen met de fakkeltocht door Groningen op 19 januari. Wij ondersteunen de eis dat de afwikkeling van de schade door de bevingen weer snel en onbureaucratisch ter hand worden genomen.

Verslag ALV 21 juni

Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 juni 2017 is online in te zien.

Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.