Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Financiering is rond

20 juli 2018

De problemen met de crowdfunding hebben we achter ons gelaten. Er is een nieuwe financier gevonden. Wij zijn daar heel erg blij mee. in week 30 wordt het veld op het net aangesloten. Na de bouwvak wordt het veld afgebouwd en komt het direct in productie.

Duurzaamheidslening gemeente loppersum

19- juli 2018

Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak.

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Loppersum.

Kenmerken Zonnepark 't Zandt

Het zonnepark van zonnedorpen in 't Zandt heeft twee unieke eigenschappen.

  1. Afnemers van energie van zonnedorpen hoeven niet te investeren in het park. Hierdoor is deze groene energie ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.
  2. Het hoogste punt van het zonnepark is maar 1 meter boven het maaiveld. in combinatie met een haag rondom is het veld zo maximaal aan het oog onttrokken. ook het uitzicht van de aanwonenden wordt op deze wijze niet belemmert. Je kunt er gewoon overheen kijken.


Zo draagt Zonedorpen in het aardbevingsgebied van Groningen bij aan de broodnodige energietransitie,

weg van het aardgas!

Autodelen

Zonnedorpen onderzoekt de mogelijkheden om in de dorpen electrische deelautos neer te zetten. Deze voertuigen kunnen door alle dorpsbewoners tegen geringe vergoeding gebruikt worden. Ook wordt de aanschaf van een aantal electrische deel-fietsen overwogen. Deze auto's en fietsen worden voorzien van zelf opgewekte zonnestroom.

Geslaagd leggen eerste paneel zonnepark Zonnedorpen.

Op 14 april is het eerste paneel gelegd door het voltallig bestuur van de energiecoöperatie Zonnedorpen. Dit is feestelijk gevierd in het dorpshuis van

't Zandt. De aftrap werd gegeven door Freek de Jonge Die het leggen van het eerste paneel van commentaar voorzag.
Iedereen kan meedoen

Zonnedorpen werkt samen met de Energycoin Foundation om investeren in groene lokale energie voor zoveel mogelijk mensen mogelijkte maken. Samen werken we een uniek nieuw concept van de "postcoderoos-regeling" uit. Hierbij gebruiken we een nieuwe techniek (blockchain) die veelbelovend is voor het versnellen van de energietransitie. Groene lokale energie word zo ook bereikbaar voor de smalle beurs!

extra aantrekkelijk voor investeerders

Alle investeerders krijgen 25 EnergyCoin per € 250,- inleg, die kan kan worden ingezet bij volgende Greenspread crowdfunding projecten.


Noordelijk Lokaal Duurzaam

wordt Energie VanOns


4 april 2018

Op 20 april nemen we afscheid van de naam Noordelijk Lokaal Duurzaam en gaan we verder als Energie VanOns. Een nieuwe naam die beter zegt wat we doen. Energie VanOns levert energie, coöperatief opgewekt door mensen die zelf besluiten hoe ze dat aanpakken. En dat samen met inmiddels 80 energiecoöperaties in heel Noord-Nederland. Onze klanten krijgen 100% groene stroom, steunen de lokale opwekking en investeren in de eigen regio.

Eerste paal de grond in

Op 12 maart 2018 is de eerste paal van het zonnepark 't Zandt de grond in geslagen.


Uitvoerder Wiard Jongsma trilt de eerst paal de grond in.

 Zo wordt nu ook echt zichtbaar waar Energiecoöperatie Zonnedorpen zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet. Zonnestroom Nederland slaat op het perceel achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt ruim 1200 palen de grond in om daarop ruim 1500 zonnepanelen te plaatsen.

De bouw vordert

Dit is geen wijngaard, maar het Zandtster zonnepark in aanbouw.

Huurcontract grond zonnepark getekend

Op 19 februari 2018 is het huurcontract voor de grond onder het zonnepark bij notaris Huitsing gepasseerd.

Frida en Erwin Drenth, Patrick Caspers, Jan Kooistra en notaris Huitsing

Frida en Erwin Drenth, Patrick Caspers, Jan Kooistra en notaris Huitsing.

Met dank aan Erwin en Frida Drenth voor hun geduld en vertrouwen

Zonnedorpen bij fakkeltocht

Een aantal bestuursleden van de Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft meegelopen met de fakkeltocht door Groningen op 19 januari. Wij ondersteunen de eis dat de afwikkeling van de schade door de bevingen weer snel en onbureaucratisch ter hand worden genomen.

Verslag ALV 21 juni

Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 juni 2017 is online in te zien.

Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.