Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

prijsvergelijking energieaanbieders mei 2019


electra

gas

vastrecht electra

vastrecht gas

Zonnedorpen

0,17000

0,74509

57

57


Greenchoice

0,2366

0,7387

54

54

Nuon

0,231727

0,783632

43,85

50,97

Essent

0,21844

0,75871

77,88

77,88

VandeBron

0,22836

0,70765

90,002

90,002

Zonnedorpen mag alleen leveren als de hoofdaansluiting in een van de volgende postcodegebieden valt: 9908, 9912, 9914, 9915, 9923 of 9987.

Autodelen

Zonnedorpen heeft in 't Zandt en Zijldijk twee electrische deelautos neergezet. Deze voertuigen kunnen door alle dorpsbewoners tegen geringe vergoeding gebruikt worden. Ook wordt de aanschaf van een aantal electrische deel-fietsen overwogen. Deze auto's en fietsen worden natuurlijk voorzien van zelf opgewekte zonnestroom.

ga naar de deelautopagina


Gemeentelijke energievisie

Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. Deze energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. De energievisie geeft antwoord op de vragen hoe de drie gemeenten willen omgaan met (grootschalige tot kleinschalige) duurzame energieopwekking, inwonersparticipatie en waar projecten passen in het bebouwd gebied en het landschap. Met de visie kunnen de gemeenten afgewogen besluiten nemen over aanvragen voor duurzame energieopwekking.

De mening van inwoners is belangrijk! In sessies wordt met inwoners besproken hoe de lokale energiebehoefte duurzaam opgewekt kan worden. Ze kunnen meedenken over vormen van energieopwekking en mogelijke locaties.


Inwoners worden via de lokale media, gemeentelijke website en social media uitgenodigd voor deze sessies. Er is daarnaast een online enquête beschikbaar.

In maart worden in de gemeente Loppersum vier sessies georganiseerd in de volgende dorpen, telkens van 19:30 tot 21:30 uur:

-              4 maart: Stedum (Moarstee)

-              12 maart: Loppersum (gemeentehuis)

-              18 maart: Middelstum (Vita Nova)

-              27 maart: 't Zandt (dorpshuis)

Op de bijeenkomst in 't Zandt zal Zonnedorpen een presentatie houden over de plannen van de energiecoöperatie voor de toekomst.

Kenmerken Zonnepark 't Zandt

Het zonnepark van zonnedorpen in 't Zandt heeft twee unieke eigenschappen.

  1. Afnemers van energie van zonnedorpen hoeven niet te investeren in het park. Hierdoor is deze groene energie ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.
  2. Het hoogste punt van het zonnepark is maar 1 meter boven het maaiveld. in combinatie met een haag rondom is het veld zo maximaal aan het oog onttrokken. ook het uitzicht van de aanwonenden wordt op deze wijze niet belemmert. Je kunt er gewoon overheen kijken.


Zo draagt Zonedorpen in het aardbevingsgebied van Groningen bij aan de broodnodige energietransitie,

weg van het aardgas!Autodelen

Zonnedorpen onderzoekt de mogelijkheden om in de dorpen electrische deelautos neer te zetten. Deze voertuigen kunnen door alle dorpsbewoners tegen geringe vergoeding gebruikt worden. Ook wordt de aanschaf van een aantal electrische deel-fietsen overwogen. Deze auto's en fietsen worden voorzien van zelf opgewekte zonnestroom.

Zonnedorpen bij fakkeltocht

Een aantal bestuursleden van de Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft meegelopen met de fakkeltocht door Groningen op 19 januari. Wij ondersteunen de eis dat de afwikkeling van de schade door de bevingen weer snel en onbureaucratisch ter hand worden genomen.

Verslag ALV 21 juni

Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 juni 2017 is online in te zien.

Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.