Uitnodiging algemene ledenvergadering Energiecoöperatie Zonnedorpen

Wanneer: Woensdag 6 maart 2024 aanvang 20.00 uur,
Locatie: Dorpshuis Aig’n Heerd, Wierdeweg 3 te Leermens

Agenda:
 

1. Opening en voorstellen bestuur,
2. Vaststelling van de agenda,
3. Goedkeuring notulen ALV 08-03-2023,
4. Mededelingen,
5. Jaarverslag 2023,
a. PAW
b. Freek Sonneveld
c. Valgenwegd. Geefsweere. Korendijk
6. Financieel verslag 2023,
a. Verzoek decharge bestuur
7. MOOI subsidie
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden,
a. Aftredend en herkiesbaar volgens schema:i. Voorzitter, Willem Schaapii. Bestuurslid, Jan Roelf de Vries
9. Rondvraag,
10.Sluiting.

Namens het bestuur van Energiecoöperatie Zonnedorpen,

Willem Schaap
Voorzitter

Dit zijn wij

De energie coöperatie Zonnedorpen is op 10 september 2015 opgericht voor en door de bewoners van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Dit doen wij

Naast het zelf opwekken van energie doen wij meer op het gebied van verduurzaming.

Lid worden

Iedereen uit de dorpen Garsthuizen/Startenhuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk kan lid worden.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen *