Aankondiging ALV Zonnedorpen op 8 maart
Het bestuur van Energiecoöperatie Zonnedorpen nodigd al haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 8 maart. 20:00 uur in 't Binhoes, Smydingheweg 3 te Garsthuizen.

Agenda:

 • Opening en voorstellen bestuur,
 • Vaststelling van de agenda,
 • Goedkeuring notulen ALV 09-03-2022,
 • Mededelingen,
 • Jaarverslag 2022,
 • Valgenweg
 • Geefsweer
 • Korendijk
 • Resultaten/opbrengsten Freek Sonneveld
 • Netcongestie
 • Financieel verslag 2022,
 • Verzoek decharge penningmeester
 • MOOI subsidie
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden,
 • Aftredend en herkiesbaar volgens schema:
 • Bestuurslid, Pi van Weert
 • Bestuurslid, Patrick Caspers
 • Rondvraag,
 • Sluiting.

Namens het bestuur van Energiecoöperatie Zonnedorpen,


Willem Schaap, voorzitter


Stroom vanaf "Freek Sonneveld" veld voorlopig uitverkocht.

Zonnedorpen kan helaas geen nieuwe afnemers accepteren voor het bijzondere tarief van 17 ct/kWh.
Alle stroom die door het zonnepark opgewekt wordt is al toegezegd aan leden. lees verder

Kantoor heeft ander huisnummer gekregen
Zonnedorpen gaat een extra ruimte in het dorpshuis van Zijldijk gebruiken. Deze is nodig om kleinmateriaal voor de installateurs op voorraad te kunnen houden. De gemeente Eemsdelta heeft inmiddela een ander huisnummer aan Zonnedorpen toegewezen. Het juiste adres is Fivelweg 47, 9987 SJ Zijldijk

Voetbalvereniging De Fivel van het aardgas af

VV de Fivel uit Zeerijp is sinds 2015 serieus bezig om energie te besparen en de kantine en de kleedkamers te verduurzamen.

Op het dak van het clubgebouw liggen 36 zonnepanelen en volgend jaar komen er nog 20 bij. Begin november installeerde Paul Wijburg, de installateur van Zonnedorpen Aardgasvrij, warmtepompen bij het clubgebouw. Van een verbruik van 10.000 KWh en 3.500 m3 gas in 2016 gaat

VV De Fivel nu naar een jaarverbruik van 0 KWh en zijn ze aardgasvrij. Dat scheelt de vereniging veel geld. Zie ook het persbericht.

Installateurs voor Zonnedorpen
Voor de volgende fase in het Project Aardgasvrije Wijken hebben wij 2 installateurs aan ons weten te binden. Zij werken voor ons project en zijn meerdere dagen per week voor Zonnedorpen aan het werk. Het is niet mogelijk om deze installateurs rechtstreeks te benaderen. De planning voor het installeren loopt via kantoor van Zonnedorpen.

Dit zijn wij

De energie coöperatie Zonnedorpen is op 10 september 2015 opgericht voor en door de bewoners van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Dit doen wij

Naast het zelf opwekken van energie doen wij meer op het gebied van verduurzaming.

Lid worden

Iedereen uit de dorpen Garsthuizen/Startenhuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk kan lid worden.