Nummer 23 - december 2019

Secr.: Noorderweg 4, 9912 TH Leermens

info@zonnedorpen.nl

2019 een zonnig jaar

Er gebeurde veel in 2019.

Allereerst is het zonnepark Freek Sonneveld aan het net aangesloten. Ons zonneveld heeft inmiddels al meer dan 340.000 kWh aan stroom geleverd, de voorspelde jaaropbrengst is al in 10 maanden bereikt!

Ook is Zonnedorpen betrokken geraakt bij de realisatie van een fabriek van revolutionaire warmtepompen, Wubaro. Deze fabriek wordt nu in Peize gebouwd.

Het Dorpsauto-project komt langzaam maar zeker op gang en wordt nu overgenomen door de gemeente Loppersum, Zij hebben meer financiële middelen om het project succesvol te maken.

Er zijn ook zaken (nog) niet gelukt; De boerderij waarvan we het dak vol willen leggen met panelen heeft nog geen aansluiting op het net gekregen. De laatste berichten zijn dat dit eind volgend jaar wel gaat lukken.


Zonnedorpen van het gas af

De gemeente Loppersum heeft een gunstige subsidieregeling om huiseigenaren te helpen van het gas af te gaan. De regeling aardgasvrij wonen is heel geschikt om het aardgasvrij maken van uw woning te financieren. Zonnedorpen begeleid 50 adressen om daar dan ook een Wubaro warmtepomp te kunnen plaatsen. De aanvragen zijn inmiddels ingediend en de eerste huizen zijn al bezocht door de energie-adviseur die een rapport over de mogelijkheden uit zal brengen.


De nota “Ruimte voor energie”

De gemeente Loppersum heeft samen met Appingedam en Delfzijl een energievisie opgesteld. In deze nota “ruimte voor energie” wordt aangegeven waar binnen de gemeentes plaats is voor zon- en windenergie. Zonnedorpen is samen met de andere 5 energiecoöperaties binnen de gemeentes kritisch mee aan het denken

zodat Eemsdelta ook echt op termijn aardgasvrij kan worden. En dit allemaal zonder onze mooie vergezichten te verpesten. Deze energievisie zal dan weer de basis gaan vormen voor de RES (regionale energie strategie) waarvan het eerste concept in maart 2020 bij het rijk moet worden ingeleverd. In de RES komt te staan hoe de duurzame productie van energie over Nederland verdeeld gaat worden.

Wat zijn de plannen voor 2020?

Zonnedorpen wil doorgaan met ontwikkelen van groene energieprojecten. Dat kan zon of wind zijn, maar ook andere vormen van duurzame energie zijn bespreekbaar. De energietransitie heeft echter ook opslag van energie nodig. Ook daar zijn we hard bezig om met pasklare oplossingen voor ons gebied te komen.

En dan nog…

Het bestuur van Zonnedorpen wenst alle lezers fijne feestdagen en alvast de beste wensen voor een energiek nieuw jaar.

solar kerstman

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl